Analiza przemysłu tekstylnego

strona główna

Raport: "Analiza potencjału przemysłu tekstylnego Dolnego Śląska" 2002

Pełny tekst raportu stanowi własność i jest w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska.

SPIS TREŚCI
Str.
 

Spis treści ................................................................................................................. 2

A. Ogólna charakterystyka branży tekstylnej w Polsce ......................................... 6

I. Historia branży tekstylnej na ziemiach polskich .................................................. 6
II. Polski przemysł tekstylny od roku 1999 ............................................................. 11
1. Sektor włókienniczy ............................................................................................ 11
1.1. Wyniki ekonomiczno-finansowe sektora ....................................................... 14
1.2. Rynek dywanów i wykładzin ............................................................................ 15
1.3. Liderzy branży włókienniczej z Dolnego Śląska ........................................... 16
2. Sektor odzieżowy................................................................................................. 18
2.1. Wyniki ekonomiczno-finansowe sektora odzieżowego ............................... 20
2.2. Rynek odzieży dżinsowej ................................................................................ 21
2.3. Podstawowe problemy rozwoju sektora ........................................................ 22
2.4. Liderzy branży odzieżowej z Dolnego Śląska ............................................... 23

III. Analiza SWOT branży tekstylnej ........................................................... ...... .... 24
IV. Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu lekkiego do 2005 roku ............. 27
V. Działania w kontekście integracji z Unią Europejską ..................................... 30
VI. Podsumowanie .................................................................................................. 33
VII. Realizacja "Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2005" ............... 37

B. Przedstawienie liczbowe potencjału Dolnego Śląska .................................... 51

I. Charakterystyka Dolnego Śląska ..................................................................... . 51
1. Informacje ogólne ................................................................................................ 51
2. Region Dolny Śląsk na tle kraju ......................................................................... 53
3. Analiza rynku pracy ............................................................................................. 55

II. Podział Administracyjny i instytucje administracji na Dolnym Śląsku ............ 72

Starostwa, urzędy miast i gmin wg powiatów .................................................... ..72

 Urząd miasta Wrocławia ....................................................................................... 96
Dolnośląski Urząd Wojewódzki ........................................................................... . 97
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ......................................... 97
Urzędy pracy w regionie Dolnego Śląska wg powiatów ..................................... 98

III. Zestawienie przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego .................................... 103

1. Powiat bolesławiecki ........................................................................................ 105
2. Powiat dzierżoniowski ...................................................................................... 106
3. Powiat głogowski .............................................................................................. 113
4. Powiat górowski ............................................................................................... 114
5. Powiat jaworski ................................................................................................. 115
6. Powiat jeleniogórski ......................................................................................... 116
7. Powiat kamiennogórski ................................................................................... 118
8. Powiat kłodzki ................................................................................................... 119
9. Powiat legnicki .................................................................................................. 122
10. Powiat lubański .............................................................................................. 123
11. Powiat lubiński ................................................................................................ 124
12. Powiat lwówecki ............................................................................................. 125
13. Powiat milicki .................................................................................................. 126
14. Powiat oleśnicki .............................................................................................. 126
15. Powiat oławski ...........................................................................  ....................128
16. Powiat polkowicki ........................................................................................... 129
17. Powiat strzeliński ............................................................................................ 129
18. Powiat średzki ................................................................................................ 130
19. Powiat świdnicki ............................................................................................ 131
20. Powiat trzebnicki ............................................................................................ 134
21. Powiat wałbrzyski ........................................................................................... 136
22. Powiat wołowski ............................................................................................. 138
23. Powiat wrocławski .......................................................................................... 138
24. Powiat ząbkowicki .......................................................................................... 139
25. Powiat zgorzelecki ......................................................................................... 140
26. Powiat złotoryjski ............................................................................................ 141
27. Powiat miejski Jelenia Góra ......................................................................... 141
28. Powiat miejski Legnica .................................................................................. 143
29. Powiat miejski Wałbrzych .............................................................................. 145
30. Powiat miejski Wrocław ................................................................................ 148
.
Indeks alfabetyczny przedsiębiorstw tekstylnych Dolnym Śląsku .................... 157
Kody statystyczne gmin w województwie dolnośląskim i kierunkowe numery telefoniczne ........................................................................................................... 176

Indeks przedsiębiorstw tekstylnych Dolnym Śląsku wg działów, grup i klas EKD .....  ......................................................................................................................... 185C. Istniejące formy współpracy i kooperacji wewnętrznej i zewnętrznej .........  205


I. Organizacje działające na rzecz przemysłu tekstylnego w Polsce ................ 205

II. Programy pomocowe ........................................................................................ 206
a. Bezpłatne usługi informacyjno-doradcze ........................................................ 206
b. Dotacja szkoleniowa ........................................................................................ 208
c. Dotacja na uzyskanie certyfikatu ..................................................................... 209

d. Dotacje na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym ............... 209

1. "Innowacja i technologia dla rozwoju przedsiębiorstw" ................................ 210
1.1. Cele i budżet programu ................................................................................ 210
1.2. Wysokość przyznawanej dotacji .................................................................. 210
1.3. Kto może ubiegać się o dotację? ................................................................ 210
1.4. Co może być przedmiotem dotacji? ............................................................ 211

2. "Wstęp do jakości" ........................................................................................... 212
2.1. Cele i budżet programu ................................................................................ 212
2.2. Wysokość przyznawanej dotacji .................................................................. 212
2.3. Kto może ubiegać się o dotację? ................................................................ 212
2.4. Ramy projektu ................................................................................................ 212
2.5. Co może być przedmiotem dotacji? ............................................................ 213

3. Program "wstęp do eksportu" ........................................................................ 214
3.1. Cele i budżet programu ................................................................................ 214
3.2. Wysokość przyznawanej dotacji .................................................................. 214
3.3. Kto może ubiegać się o dotację? ................................................................ 214
3.4. Ramy projektów .................................................................................................. 214

4. "Promocja eksportu" ........................................................................................ 215
4.1. Cele i budżet programu ................................................................................ 215
4.2. Wysokość przyznawanej dotacji .................................................................. 215
4.3. Kto może ubiegać się o dotację? .......................................................... ..... 215
4.4. Ramy projektów ............................................................................................. 216
4.5. Co może być przedmiotem dotacji? ............................................................ 216


D. Potencjał edukacyjny dla przemysłu tekstylnego Dolnego Śląska .............. 219


I. Instytuty i uczelnie wyższe .................................................................................. 219
1.Placówki akademickie ...................................................................................... 219
2. Przemysłowe placówki badawcze .................................................................. 219

II. Szkoły średnie i zawodowe na Dolnym Śląsku .............................................. 231


E. Analiza instrumentów marketingowych dla przedsiębiorstw
tekstylnych na Dolnym Śląsku .............................................................................. 234

Konferencje ............................................................................................................ 237
Targi, wystawy (kalendarz) ................................................................................... 238