Curriculum vitae (wersja skrócona)

 strona główna

imiona i nazwisko:                  dr Grzegorz Marcin Jokiel

urodzony:                                1972.02.27 we Wrocławiu

tel. praca                                 (071) 36-80-433,

tel./fax sekretariat                    (071) 36-80-415

 

12.2004                           Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki organizacji i

Zarządzania przyznany przez Wydział Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

10.1991-06.1996                    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 

Wydział Gospodarki Narodowej; kierunek Bankowość i Finanse,         magister

09.1996-06.1991                    Liceum Ogólnokształcące nr XIV im Polonii Belgijskiej we                                                        Wrocławiu; profil matematyczno-fizyczny

 Języki obce

angielski                                 komunikatywnie

niemiecki                               bardzo dobrze w mowie i piśmie

rosyjski                                  bardzo dobrze w mowie i piśmie

Komputer

Windows, Office 2000 (Word, Excel, MsProject, Front Page, Power Point, Outlook), znajomość języka Pascal, znajomość oprogramowania SAP R/3 w module Sprzedaży i Dystrybucji (przebyte szkolenia LO150, oraz LO605) Aris Easy Design firmy IDS Scheer

 Zatrudnienie

od 11.1996 do 09. 2003      Akademia Ekonomiczna im Oskara Langego we Wrocławiu        ul. Komandorska          118/120; 53-345 Wrocław; Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

od 10.2003                      Akademia Ekonomiczna im Oskara Langego we Wrocławiu        ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław; Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

                                               obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Udział w projektach badawczych

1996-97                  „Proekologiczna rekonwersja przemysłu województwa legnickiego” pod kierunkiem prof. B. Bernasia i prof. B. Hausa.

 

1998-99                  „Strategie przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym w Polsce” pod kierunkiem prof. J Czupiała, grant KBN nr 1 H02D 003 13.

1999-2000              „Struktura działalności firm i spółek zarządzających oraz ocena ich efektywności” pod kierownictwem prof. B. Hausa, prof. J. Lichtarskiego i prof. H. Jagody, grant KBN nr 1350/HO2/98/14.

2001                      "Poziom innowacyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku w branży spożywczej" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego

2002                      "Poziom innowacyjności przedsiębiorstw branży włókienniczej i odzieżowej Dolnego Śląska" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego

 Prowadzone zajęcia dydaktyczne   

Nauka o przedsiębiorstwie

Ocena projektów inwestycyjnych

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

Zarządzanie procesami

Zarządzanie projektami

Logistyka

Controlling

Informacje uzupełniające

                                               Prawo jazdy kat B od 1995 r.

Hobby                                     sporty wodne (żeglarstwo, nurkowanie itd.), kuchnia kresowa

         fizyka, filozofia i etyka