Grzegorz Jokiel

Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Uczelniana strona Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Jeżeli juz coś robić to dobrze - a przynajmniej poprawnie

Zawodowo Prywatnie Informacje dla studentów Aktualności

Kontakt:

grzegorz.jokiel@ue.wroc.pl  lub grzegorz.jokiel@gmail.com

Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław; gabinet D12

tel. +48 71/ 36-80-433, sekretariat Katedry tel./fax. +48 71/ 36-80-415

Stronę odwiedziłogości od dnia 31.01.2004!

horizontal rule