Informacje dla studentów

strona główna

Witam!                                                      

Terminy konsultacji i dyżurów w semestrze letnim 2017/2018:

Uwaga

Konsultacje z dnia 22.06.2018 (piątek) zostaną przeniesione na poniedziałek 25.06.2018 na godz. 13:15-14:00

konsultacje:

Czwartek 14:15-15:00 sala 12D

Piątek 11:00-12:00 sala 12D

dyżur

Czwartek 13:15-14:15 sala 12D

 

Spotkanie w innych terminach jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową 

 

POLECANA LITERATURA (dla wielu obszarów tematycznych :)

Referat "O celach nauki organizacji i zarządzania" - dla studium doktoranckiego

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

Terminy godziny i sale w których obywają się zajęcia można znaleźć w internetowym planie zajęć (np. wg nazwiska pracownika) http://dev.ae.wroc.pl:3000/guest/index.php

SEMESTR LETNI 2017/2018

UE Wrocław

 

DZIENNE

 

Logistyka ćwiczenia grupy nr 10, 11, 12 (S2)

Zajęcia odbywają się w parzyste czwartki (TP) tj.:

1. 2018.03.08
2. 2018.03.22
3. 2018.04.05
4. 2018.04.19
 

5. 2018.06.14

6. 2018.06.18 (poniedziałek z harmonogramem czwartkowym)
7. 2018.06.21

 

Grupa 10 Stacjonarne (S2)

Godzina 11:30-13:00 w 401E

Wyjątkowo

Dnia 8.03.2018 poszczególne zespoły (Browar, Hurtownik, Detalista) przychodzą na wyznaczone godziny:

Detalista               godz. 11:30-12:00 sala 401E

Hurtownik            godz. 12:00-12:30 sala 401E

Browar                  godz. 12:30-13:00 sala 401E

Dnia 22.03.2018 na godzinę 11:30 jest planowana symulacja Gry Piwnej (przychodzą wszystkie zespoły – punktualnie!) SALA 14D

W pozostałych terminach zajęcia odbywają się regularnie wg planu zajęć tj. we czwartki parzyste (TP) 11:30-13:00 w sali 401E

Grupa 11 Stacjonarne (S2)

Godzina 9:45-11:15 w 202E

Wyjątkowo

Dnia 8.03.2018 poszczególne zespoły (Browar, Hurtownik, Detalista) przychodzą na wyznaczone godziny:

Detalista               godz. 9:45-10:15 sala 202E

Hurtownik            godz. 10:15-10:45 sala 202E

Browar                  godz. 10:45-11:15 sala 202E

Dnia 22.03.2018 na godzinę 9:45 jest planowana symulacja Gry Piwnej (przychodzą wszystkie zespoły – punktualnie!) SALA 14D

W pozostałych terminach zajęcia odbywają się regularnie wg planu zajęć tj. we czwartki parzyste (TP) 9:45-11:15 w sali 202E

Grupa 12 Stacjonarne (S2)

Godzina 8:00-9:35 w 202E

Wyjątkowo

Dnia 8.03.2018 poszczególne zespoły (Browar, Hurtownik, Detalista) przychodzą na wyznaczone godziny:

Detalista               godz. 8:00-8:30 sala 202E

Hurtownik            godz. 8:30-9:00 sala 202E

Browar                  godz. 9:00-9:30 sala 202E

Dnia 22.03.2018 na godzinę 8:00 jest planowana symulacja Gry Piwnej (przychodzą wszystkie zespoły – punktualnie!) SALA 14D

W pozostałych terminach zajęcia odbywają się regularnie wg planu zajęć tj. we czwartki parzyste (TP) 8:00-9:30 w sali 202E

Literatura

Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się,

  

Znalezione obrazy dla zapytania peter senge piata dyscyplina

 

Proszę zwrócić uwagę na okładkę gdyż P. Senge wydał dwie książki pod tym samym tytułem, ale z różną treścią

Wydania z opisem Gry piwnej to:

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; (tł.z ang.). - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998.

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Helena Korolewska-Mróz. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000.

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; (tł.z ang.). - Wyd.4. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003.

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; (tł.z ang.). - Wyd.4. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003.

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

Materiały wsparcia dydaktycznego znajdują się na stronie:

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/logistyka/cwiczenia-2.html

 

 

Zarządzanie procesami laboratorium grupy nr 10, 11, 12 (S2)

Zajęcia odbywają się w nieparzyste czwartki (TN) tj.:

1. 2018.03.01
2. 2018.03.15
3. 2018.03.29
4. 2018.04.12
5. 2018.04.26
6. 2018.05.10

7. 2018.05.17
8. 2018.06.07 tutaj też zostanie odrobione 45 min zajęć z ćwiczeń z logistyki jakie w ramach 15 godzinowego wymiaru laboratoriów na studenta powinny być wykonane w semestrze.

 

Zaliczenie będzie na postawie dwóch ocen z przygotowanych prac:

1) Przygotowanie mapy wybranego procesu gospodarczego w notacji BPMN w aplikacji ARIS Express w zespołach ok. 3 osobowych. Aris Express do pobrania na stronie: http://www.ariscommunity.com/aris-express (proszę pamiętać o rejestracji siebie jako użytkownika). Ostateczny termin oddania przygotowanych projektów to 7.06.2018

2) Przygotowanie projektu reinżynierii procesu naprawy urządzeń w trybie pozagwarancyjnym opisanego w studium przypadku Serwis. W zespołach (grupa studencka ma podzielić się na 4 zespoły mniej więcej równoliczne) należy przygotować projekt zmiany procesowej wraz z argumentacją uzasadniającą, że proponowane zmiany przyniosą z dużym prawdopodobieństwem zakładany efekt – czyli redukcję podstawowego problemu zidentyfikowanego w procesie serwisu w wersji pierwotnej (opisanej w case study Serwis). Zespoły będą miały 15 min na prezentację na forum grupy swoich propozycji wraz z argumentacją. Termin przeprowadzenia tych prezentacji planuje się na zajęciach w dniu 17.05.2018 r.

Case study Serwis dostępny na stronie:  http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-procesami/cwiczenia-5.html

Literatura do przedmiotu

 M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006

ADONIS - B.  Gawin, B. Marcinkowski Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion Warszawa 2013

Notacje zawarte również w aplikacjach Aris Express Adonis, MsVisio iGrafx, Bizagi, wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

http://www.ariscommunity.com/aris-express

http://www.boc-group.com/pl/produkty/adonis/

http://www.mgx.com.pl/node/111 itd.

 

Michael Hammer, James Champy; Reenginering w przedsiębiorstwie,  Warszawa, Neumann Management Institute, 1996.

Lub Michael Hammer Reinżynieria i jej następstwa – Warszawa, PWN, 1999.

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint Books 2007

Eliyahu M. Goldratt ; Cel II : to nie przypadek / - Warszawa : Mint Books, 2008.

Eliyahu M. Goldratt ; współpraca: Ilan Eshkoli i Joe BrownLeer, Czy to nie oczywiste?! : doskonałość w dystrybucji/ - Warszawa : Mint Books, 2012.

 

 

Grupa 10 Stacjonarne (S2)

Godzina 11:30-13:00 w 006Z1

Grupa 11 Stacjonarne (S2)

Godzina 9:45-11:15 w 120Z

Grupa 12 Stacjonarne (S2)

Godzina 8:00-9:35 w 001Z1

 

Zestawienie dat zajęć z podziałem na czwartki parzyste i nieparzyste w semestrze letnim 2017/2018 po korekcie terminu Ekonomalii na 24-25.05.2018 (stan na dzień 1.03.2018)

Czwartki

Nieparzyste (TN)

 Zarządzanie procesami w Salach bud Z

 

Parzyste (TP)

Logistyka w salach budynku E 

Po korekcie Ekonomalii

Na 24-25.05

1. 2018.03.01
2. 2018.03.15
3. 2018.03.29
4. 2018.04.12
5. 2018.04.26 Diagnoza procesu serwisu


6. 2018.05.10 Burza mózgów – zbieranie pomysłów na zmiany


 

7. 2018.05.17  Przedstawienie w zespołach studenckich propozycji zmiany całościowej dla procesu serwisu


8. 2018.06.07

 

1. 2018.03.08
2. 2018.03.22
3. 2018.04.05
4. 2018.04.19
 

5. 2018.06.14

6. 2018.06.18 (poniedziałek z harmonogramem czwartkowym)
7. 2018.06.21

 

 

 

 

 

UE Zaoczne - Niestacjonarne (N2) - semestr letni 2017/2018

Logistyka ćwiczenia grupy nr 7, 8, 9, 10 (N2)

 

Grupa 7 Niestacjonarne (N2)

Wyjątkowo

Dnia 15.04.2018 na godzinę 9:45 jest planowana symulacja Gry Piwnej (przychodzą wszystkie zespoły – punktualnie!) SALA 14D

W pozostałych terminach zajęcia odbywają się regularnie wg planu zajęć

Grupa 8 Niestacjonarne (N2)

Wyjątkowo

Dnia 14.04.2018 na godzinę 9:45 jest planowana symulacja Gry Piwnej (przychodzą wszystkie zespoły – punktualnie!) SALA 14D

W pozostałych terminach zajęcia odbywają się regularnie wg planu zajęć

Grupa 9 Niestacjonarne (N2)

Wyjątkowo

Dnia 28.04.2018 na godzinę 13:15 jest planowana symulacja Gry Piwnej (przychodzą wszystkie zespoły – punktualnie!) SALA 14D

W pozostałych terminach zajęcia odbywają się regularnie wg planu zajęć

Grupa 10 Niestacjonarne (N2)

Wyjątkowo

Dnia 28.04.2018 na godzinę 15:00 jest planowana symulacja Gry Piwnej (przychodzą wszystkie zespoły – punktualnie!) SALA 14D

W pozostałych terminach zajęcia odbywają się regularnie wg planu zajęć

 

Literatura

Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się,

  

Znalezione obrazy dla zapytania peter senge piata dyscyplina

Proszę zwrócić uwagę na okładkę gdyż P. Senge wydał dwie książki pod tym samym tytułem, ale z różną treścią

Wydania z opisem Gry piwnej to:

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; (tł.z ang.). - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998.

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przeł. Helena Korolewska-Mróz. - Wyd. 2. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000.

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; (tł.z ang.). - Wyd.4. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003.

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; (tł.z ang.). - Wyd.4. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003.

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

Materiały wsparcia dydaktycznego znajdują się na stronie:

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/logistyka/cwiczenia-2.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

UE Wrocław

 

DZIENNE

Zarządzanie procesami laboratoria

gr. 13 NES2 poniedziałek TN s.120Z godz. 14:00-15:30

gr. 14 NES2 poniedziałek TP s. 120Z godz. 14:00-15:30

gr. 15 NES2 poniedziałek TN s. 002Z1 godz. 12:15-13:45

gr. 16 NES2 poniedziałek TP s. 002Z1 godz. 12:15-13:45

 

Logistyka ćwiczenia

gr. 13 NES2 czwartek TN s.112O godz. 11:30-13:00       

        5.10.2017
        11:30 - Detaliści s. 112O
        12:00 - Hurtownia 112O
        12:25 - Browar 112O
        19.10.2017
        11:30 - wszystkie zespoły
sala 14D (symulacja gry piwnej - jednorazowo wyjątkowo w Sali 14D)
        Pozostałe terminy zajęć zgodnie z planem zajęć

gr. 14 NES2 czwartek TP s. 112O godz. 11:30-13:00

        12.10.2017
        11:30 Detaliści s. 112O
        12:00 Hurtownicy
s. 112O
        12:25 Browar
s. 112O
        26.10.2017
        Wszystkie zespoły na 11:30 sala 14D (symulacja gry piwnej - jednorazowo wyjątkowo w Sali 14D)
        Pozostałe terminy wg planu zajęć w Sali 112O

gr. 15 NES2 czwartek TN s. 112O godz. 13:15-14:45

        5.10.2017
        13:15 Detaliści s. 112O
        13:45 Hurtownicy
s. 112O
        14:10 Browar
s. 112O
        19.10.2017
        Wszystkie zespoły na 13:15 sala 14D (symulacja gry piwnej - jednorazowo wyjątkowo w Sali 14D)
        Pozostałe terminy wg planu zajęć w Sali 112O

 

gr. 16 NES2 czwartek TP s. 112O godz. 13:15-14:45

        12.10.2017
        13:15 Detaliści s. 112O
        13:45 Hurtownicy
s. 112O
        14:10 Browar
s. 112O
        26.10.2017
        Wszystkie zespoły na 13:15 sala 14D (symulacja gry piwnej - jednorazowo wyjątkowo w Sali 14D)
        Pozostałe terminy wg planu zajęć w Sali 112O

Znalezione obrazy dla zapytania peter senge piata dyscyplina Peter Senge

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

 

Controlling ćwiczenia

gr. 22 NES1 wtorek TN s. 108O godz. 8:00-9:30 (wymiar 8 godz.)

gr. 24 NES1 wtorek TN s. 112A godz. 9:45-11:15 (wymiar 8 godz.)

ze względu na godziny rektorskie w dniu 17.10.2017 ćwiczenia controlingu dla grup 22 i 24 odbywać się będą w terminach 31.10.2017, 14.11.2017, 28.11.2017 (wymiar godzinowy 8 godz. na studenta)

 

Zarządzanie czasem w projektach wykład do wyboru

gr. 25 NES1 wtorek TN s. 120D godz. 13:15-14:45

Adaptacyjne zarządzanie projektami wykład do wyboru

gr. 25 NES1 wtorek TN s. 112O TP 118A godz. 11:30-13:00

 

Zaoczne

Logistyka ćwiczenia

gr. 7 NE N2  Symulacja gry piwnej 18.11.2017 godz. 16:45-18:15 w sali 14D wyjątkowo (wymiar 8 godz.)

gr. 8 NE N2  Symulacja gry piwnej 18.11.2017 godz. 15:00-16:30 w sali 14D wyjątkowo

gr. 9 NE N2  Symulacja gry piwnej 19.11.2017 godz. 15:00-16:30 w sali 14D wyjątkowo

gr. 10 NE N2  Symulacja gry piwnej 19.11.2017 godz. 16:45-18:15 w sali 14D wyjątkowo

Senge P., Piąta dyscyplina Znalezione obrazy dla zapytania peter senge piata dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

 

 

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

Seminarium TSL-1

Strategiczne planowanie w logistyce

 

Seminarium ZL-J

Zarządzanie procesami logistycznymi

Logistyczna obsługa klienta

 

Zarządzanie projektami - ćwiczenia

 

SEMESTR LETNI 2015/2016

UE Wrocław

 

DZIENNE

PLiL Procesy wytwórcze i logistyczne laboratorium

Grupa 21 MB czwartki parzyste  godz. 13:15-14:45 sala 006Z1

Grupa 23 ZPI czwartki parzyste  godz. 16:45-18:15 sala 215Z

 

 

Czwartki PLIL lab

 

Tematyka

1

TN1

25.02 TN1

 

xxx

2

TP1

3.03

 

Wprowadzenie

3

TN2

10.03

 

xxx

4

TP2

17.03

 

 eEPC MsVisio (harmonogramy, łańcuch wartości)

5

TN3

24.03

 

xxx

6

TP3

31.03

+wykład (TOC)

 eEPC BPMN ARIS

7

TN4

7.04

 

xxx

8

TP4

14.04

 

BPMN ARIS modelowanie

9

TN5

21.04

 

xxx

10

TP5

28.04

 

BPMN ADONIS modelowanie (zajęcia w 14D)

11

TN6

5.05

 

xxx

12

TP6

12.05

 

BPMN ADONIS  wstęp do symulacji (zajęcia w 14D)

13

 

19.05 Ekonomalia TN

 

xxx

14

 

26.05 Boże Ciało TP

 

xxx

15

TN7

2.06  (seminarium wyjazdowe Ludwikowice)

 

xxx

16

TP7

9.06

wykład

PREZENTACJA MODELI PROCESÓW

 

 

 

 

 

17

TN/P8

16.06

 

KOREKTY / OCENY

 

 

 

 

 

Michael Hammer, James Champy ; tł. (z ang.) Reenginering w przedsiębiorstwie /. - Warszawa : Neumann Management Institute, 1996.

Lub Michael Hammer Reinżynieria i jej następstwa /; (tł.z ang.). - Warszawa : PWN, 1999.

oldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint Books 2007

Eliyahu M. Goldratt ; [tł. pod kier. Michała Tomaszewskiego]. Cel II : to nie przypadek / - Warszawa : Mint Books, 2008.

Eliyahu M. Goldratt ; współpraca: Ilan Eshkoli i Joe BrownLeer ; [tł. Sławomir Buńkowski i Witold Biliński]. Czy to nie oczywiste?! : doskonałość w dystrybucji / - Warszawa : Mint Books, 2012.

Eliyahu M. Goldratt ; tł.(z ang.). Łańcuch krytyczny / - Warszawa : Werbel, 2000. Mint Books 2009

Eliyahu M. Goldratt, Efrat Goldratt-Ashlag Wolność wyboru Warszawa : Mint Books, 2011.

 M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006

ADONIS - B.  Gawin, B. Marcinkowski Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion Warszawa 2013

Notacje zawarte również w aplikacjach Aris Express Adonis, MsVisio iGrafx, Bizagi, wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

http://www.ariscommunity.com/aris-express

http://www.boc-group.com/pl/produkty/adonis/

http://www.mgx.com.pl/node/111 itd.

 

NIZP  Narzędzia informatyczne zarządzania projektami wykład i ćwiczenia

Grupa 23 ZPI piątki  godz. 13:15-14:45 sala 004Z1

Materiały wsparcia merytorycznego znajdują się tu:

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/nizp.html

 

 

Piątki INZP z Wasiakiem pospołu

Tematyka

Prowadzący

1

TN1

26.02

Organizacja zajęć wprowadzenie do przedmiotu

J.Wasiak

G.Jokiel

2

TP1

4.03

Harmonogram  cz.1

J.Wasiak

3

TN2

11.03

Harmonogram cz. 2 J.Wasiak

4

TP2

18.03

CPM J.Wasiak

5

TN3

25.03wolne

xxx

xxxxx

6

TP3

1.04

Zarządzanie ryzykiem w projekcie G.Jokiel

7

TN3

8.04

  J.Wasiak

8

TP4

15.04

Harmonogram w świetle Teorii ograniczeń G.Jokiel

9

TN4

22.04

Kosztorysowanie w NormaPro cz 1. G.Jokiel

10

TP5

29.04

Kosztorysowanie w NormaPro cz 2. G.Jokiel

11

TN5

6.05

Zasoby w MsProject J.Wasiak

12

TP6

13.05

Przydział zasobów do zadań - Budżet  

13

 

20.05 Ekonomalia TN

xxxx xxxx

14

 

27.05 wolne po Boże Ciało TP

xxxx xxxx

15

TN6

3.06  (seminarium wyjazdowe Ludwikowice)

xxx xxx

16

TP7

10.06

   

17

TN7

15.06  (środa z zajęciami prowadzonymi wg piątkowego harmonogramu)

   

18

TN/P8

17.06

zaliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek Kosztów Projektów (RKP)

 grupa 06 ZIIP ZRW wydział IE MS 
Wykład 20 godz/ studenta
Ćwiczenia 10 godz/ studenta

 

 

 

Czwartki

Wersja II– środa zajęcia od 12.15 – 14.00 – 2h

Ta wersja byłaby super dla mnie!

Tematyka zajęć Anny Marciszewskiej

RKP Rachunek Kosztów

Tematyka zajęć

Grzegorza Jokiela

1

TN1

25.02

 

 

Jokiel 2 godz

305E 11:30-13:00

Wprowadzenie do przedmiotu

2

TP1

3.03

Środa – 02.03

Ania – 2h (1)

 

Jokiel 2 godz

305E 11:30-13:00

 

Podstawy zarządzania projektami

3

TN2

10.03

Środa – 09.03

Ania – 2h (2)

 

Jokiel 4 godz

305E 11:30-13:00

121Z 13:15-14:45

Wprowadzenie do MsProject

4

TP2

17.03

Środa – 16.03

Ania – 2h (3)

 

Jokiel 2 godz

305E 11:30-13:00

 

Analiza kosztów i korzyści

5

TN3

24.03

Termin 23.03 niestety wypadł

 

Jokiel 4 godz

305E 11:30-13:00

121Z 13:15-14:45

Analiza wrażliwości

 

Budżet w MsProject

6

TP3

31.03

Środa – 30.03

Ania – 2h (4)

 

 

 

7

TN4

7.04

Środa – 06.04

Ania – 2h (5)

 

Jokiel 4 godz

305E 11:30-13:00

121Z 13:15-14:45

Analiza wartości wypracowanej w MsProject

Kosztorysowanie w NormaPro

8

TP4

14.04

Środa – 13.04

Ania – 2h (6)

 

 

 

9

TN5

21.04

 

Daje to 6 spotkań x 2h = 12h

 

 

 

10

TP5

28.04

 

 

 

 

11

TN6

5.05

 

 

Daje to = 18h

 

 

 

 

ZAOCZNE

NIZP  Narzędzia informatyczne zarządzania projektami wykład i ćwiczenia

Grupa 02 ZPI

Materiały wsparcia merytorycznego znajdują się tu:

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/nizp.html

 

 

Piątki INZP z Wasiakiem pospołu

Tematyka

Prowadzący

1

   

Organizacja zajęć wprowadzenie do przedmiotu

 

2

   

Harmonogram  cz.1

 

3

       

4

       

5

   

 

 

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

 

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR LETNI 2015/2016

Logistyka wykład i ćwiczenia

Zakres tematyczny wykładu

 

 zjazd

 tematyka

 literatura, źródła

 

 1

 20.02.2016

 Podstawowe pojęcia

 Procesy i projekty logistyczne (red.) S. Nowosielski, UE Wrocław 2008

 

 2

 20.02.2016

 Geneza logistyki biznesowej

 

 

  5.02.2016 odrabia dr Masel swój wykład xxxxxxxxx  

 3

 19.03.2016

Dystrybucja -optymalizacja tras (problem komiwojażera,)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

 

 4

 9.04.2016

Dystrybucja – problem chińskiego listonosza, droga mleczarza oraz inne algorytmy optymalizacyjne (problem plecakowy, symulowane wyżarzanie itp.)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

 

5 23.04.2016

MRP Material Requirements Planning (Planowanie potrzeb materiałowych)

DRP

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998]  

B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyków, Poznań 2007

zob. też prezentację omawianą na wykładach dostępną na stronie:www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

 
6 14.05.2016

Zaopatrzenie, zapasy – analizy (XYZ, ABC), Marketing zakupów

Procesy i projekty logistyczne (red.) S. Nowosielski, UE Wrocław 2008 s. 18-19,

zob. też: K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

oraz Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

 
7 28.05.2016

Modele sterowania zaopatrzeniem

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

oraz Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

zob materiały na str. http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/logistyka/wyklady-3.html

 

8

 11.06.2016

Symulacja modelu dwuskrzynkowego z wykorzystaniem metody Monte Carlo

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

zob. też prezentację omawianą na wykładach dostępną na stronie:www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

 
9 25.06.2016 Egzamin 0 Test jednokrotnego wybor  

 

 Egzamin 0 Test jednokrotnego wyboru Na ostatnim wykładzie 25.06.2016 godz. 13:10 sala A1

Podział na grupy???

Egzamin w sesji …….

 

Logistyka ćwiczenia

organizacja najbliższych zajęć

Grupa Z1

Detalista 20.02.2016 godz. 18:10

Hurtownik 20.02.2016 godz. 18:40

Browar 20.02.2016 godz. 19:10

Symulacja 19.03.2016 godz. 18:10-19:40  sala A3 Na symulacji wszystkie zespoły są obecne łącznie jednocześnie

 

Grupa Z2

Detalista 20.02.2016 godz. 16:35

Hurtownik 20.02.2016 godz. 17:05

Browar 20.02.2016 godz. 17:35

Symulacja 19.03.2016 godz. 16:35-18:05 sala A3 Na symulacji wszystkie zespoły są obecne łącznie jednocześnie

Grupa Z3

Detalista 5.03.2016 godz. 18:10

Hurtownik 5.03.2016 godz. 18:40

Browar 5.03.2016 godz. 19:10

Symulacja 9.04.2016 godz. 18:10-19:40 sala A3 Na symulacji wszystkie zespoły są obecne łącznie jednocześnie

Grupa Z4A/B

Detalista 5.03.2016 godz. 16:35

Hurtownik 5.03.2016 godz. 17:05

Browar 5.03.2016 godz. 17:35

Symulacja 9.04.2016 godz. 16:35-18:05 sala A3 Na symulacji wszystkie zespoły są obecne łącznie jednocześnie

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

 

 

Zarządzanie strategiczne ćwiczenia

grupa Z3

zjazd 2 - analiza SWOT

zjazd 3 - dyskusja Oxfordzka

zjazd 4 - Analiza 5sił Portera dla SAN Prezentacja

zjazd 5 - Strategia SAN analiza obecnej misji, wizji i strategii - Prezentacja

zjazd 6 - Zrównoważona karta wyników Kaplana Nortona

zjazd 7 - zarządzanie strategiczne XXI w.

Zjazd 8  - prezentacja projektów zaliczeniowych

Zjazd 9  - prezentacja projektów zaliczeniowych

 

Reinżynieria procesów logistycznych

gr ZL-J

Michael Hammer, James Champy ; tł. (z ang.) Reenginering w przedsiębiorstwie /. - Warszawa : Neumann Management Institute, 1996.

Lub Michael Hammer Reinżynieria i jej następstwa /; (tł.z ang.). - Warszawa : PWN, 1999.

oldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint Books 2007

Eliyahu M. Goldratt ; [tł. pod kier. Michała Tomaszewskiego]. Cel II : to nie przypadek / - Warszawa : Mint Books, 2008.

Eliyahu M. Goldratt ; współpraca: Ilan Eshkoli i Joe BrownLeer ; [tł. Sławomir Buńkowski i Witold Biliński]. Czy to nie oczywiste?! : doskonałość w dystrybucji / - Warszawa : Mint Books, 2012.

Eliyahu M. Goldratt ; tł.(z ang.). Łańcuch krytyczny / - Warszawa : Werbel, 2000. Mint Books 2009

Eliyahu M. Goldratt, Efrat Goldratt-Ashlag Wolność wyboru Warszawa : Mint Books, 2011.

 M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006

ADONIS - B.  Gawin, B. Marcinkowski Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion Warszawa 2013

Notacje zawarte również w aplikacjach Aris Express Adonis, MsVisio iGrafx, Bizagi, wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

http://www.ariscommunity.com/aris-express

http://www.boc-group.com/pl/produkty/adonis/

http://www.mgx.com.pl/node/111 itd.

 

Seminarium mgr

gr ZL-J

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2015/2016

UE Wrocław

 

DZIENNE

Controlling ćwiczenia 8 godz./grupa

gr. 16 III NE licencjat  środa godz. 11:30-13:00 sala 402E

8 godzin w terminach: 7.10 - 2 godz, 14.10 -  2godz, 21.10 - godziny rektorskie, 28.10 - 2 godz, 25.11 - 2 godz

gr. 17 III NE licencjat wtorek godz. 15:00-16:30 sala 502E

8 godzin w terminach:  6.10 - 2 godz, 13.10 -  2godz, 20.10 - 2 godz, 24.11 - 2 godz

gr. 18 III NE licencjat wtorek godz. 8:00-9:30 sala 12A

8 godzin w terminach:  6.10 - 2 godz, 13.10 -  2godz, 20.10 - 2 godz, 24.11 - 2 godz

zadania z ABCostingu i TA należy przesłać do 18.11.2015 na maila grzegorz.jokiel@gmail.com

 

Case study

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - studium przypadków  red. G. Osbert-Pociecha Wyd UE Wrocław 2002 s. 134-138

T. Corbett finanse do góry nogami Mint Books 2007

 

Logistyka ćwiczenia 15godz/grupa

wszystkie grupy 14, 15, 16, 17 studiów magisterskich (MS)

Grupa

Ustalenia wstępne

Terminy najbliższych zajęć przed symulacją

Symulacja

3 godz. lekcyjne

 Pozostałe spotkania

 

14

 

Sala: 406E

8.10.2015 wstęp

15.10.2015 sala 406E

godz. 15:00 Detalista

godz. 15:30 Hurtownia

godz. 16:00 Browar

 

 sala 14D

 22.10.2015

Godz. 15:00-17:15

 

29.10 wolne - przerwa techniczna

5.11 (2h)

19.11 (2h) 

26.11 (2h)

3.12 (2h)

Razem 15h na grupę

Sala: 406E

 

 

15

 

 

sala 201E

8.10.2015 wstęp

15.10.2015 sala 201E

godz. 16:45 Detalista

godz. 17:15 Hurtownia

godz. 17:45 Browar

 

 

 sala 14D

29.10.2015

Godz. 14:50-17:05

 

 

 

22.10 wolne - przerwa techniczna

5.11 (2h)

19.11 (2h) 

26.11 (2h)

3.12 (2h)

 

Razem 15h na grupę 

sala 201E

 

 

16

 

sala 406E

8.10.2015 wstęp

15.10.2015 sala 406E

godz. 11:30 Detalista

godz. 12:00 Hurtownia

godz. 12:30 Browar

 

 

sala 14D

29.10.2015

Godz. 11:30-13:45

 

22.10 wolne - przerwa techniczna

5.11 (2h)

19.11 (2h) 

26.11 (2h)

3.12 (2h)

Razem 15h na grupę

Sala: 406E

 

17

 

 

Sala: 406E

8.10.2015 wstęp

15.10.2015  sala 406E

godz. 13:15 Detalista

godz. 13:45 Hurtownia

godz. 14:15 Browar

 

 

 sala 14D

22.10.2015

Godz. 12:30-14:45

 

29.10 wolne - przerwa techniczna

5.11 (2h)

19.11 (2h) 

26.11 (2h)

3.12 (2h)

Razem 15h na grupę

Sala: 406E

 

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

 

Zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA 26.11.2015

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Zarządzanie projektami

Egzamin z Zarządzania projektami odbędzie się w dniu 1.02.2016 r. w godzinach 12:30-13:30 w sali 113Z

(test jednokrotnego wyboru)

Egzamin poprawkowy odbędzie się 19.02.2016 godz. 13:00 w sali 2E 

będzie to egzamin pisemny - pytania otwarte dotyczące zagadnień omawianych na wykładzie - zob. tabela poniżej (zawiera tematy i wskazania na źródła literaturowe)

 

Wykład 15 godz. grupy 20, 21, 22, 23 NE LS godz. poniedziałek 11:30-13:00 106A

Wykład kończy się egzaminem w sesji zimowej (test jednokrotnego wyboru)

Przykładowe pytania znajdują się na stronie:  www.procesy.ue.wroc.pl tam gdzie wszystkie materiały z wykładów

Ocena łączna z przedmiotu zostanie wystawiona na bazie oceny z laboratoriów i oceny z testu na wykładzie (50%/50%)

 

Terminy/ godz.

Tematyka

Źródła

1

28.09.2015/2godz

Istota zarządzania projektami, podstawowe definicje i zasady zarządzania projektami

3 rozdział skryptu Procesy i projekty logistyczne pod red. S. Nowosielskiego

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-projektami/wyklady-2.html

2

5.10.2015/2godz

Metodyki zarządzania projektami

Kompendium wiedzy o zarządząniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Know-ledge), PMBOK Guide 2000 Edition, tłum. Marek Dąbrowski, Wydawnictwo Management Training & Development Center, Warszawa 2003.

www.crm.com.pl/prince_2.htm.

www.ipma.pl

3

12.10.2015/2godz

Narzędzia zarządzania projektami, wykres Gantta, Analizy czynników ryzyka (ilościowa i jakościowa)

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002

Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.

4

19.10.2015/2godz

Analiza ścieżki krytycznej CPM

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002

Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.

np. http://www.uz.zgora.pl/~mpatan/materialy/bo/wyklady/druk_6d.pdf i inne

5

26.10.2015/2godz

godziny rektorskie  

6

9.11.2015/2godz

analiza PERT

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002, s. 112-118; M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, wyd. cyt., s. 195-217.

7

16.11. 2015/2godz

Łańcuch krytyczny - zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu projektami

Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo WERBEL, Warszawa 2000. Mint Books 2007

8 23.11.2015 / 2godz

Projekty zagrożone

Yourdon E., Marsz ku klęsce – poradnik dla projektanta systemów, WNT, Warszawa 2000.

 

wykład o tej tematyce nie zmieścił się w limicie godzinowym. Zagadnienia dotyczące EV na laboratoriach

analiza wartości wypracowanej EV (Earned Value)

pokazywana w MSProject dlatego warto zajrzeć do stron microsoftu np.:

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wartosci-wypracowanej-dla-kazdego-HA102840086.aspx

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wydajnosci-projektu-za-pomoca-analizy-wartosci-wypracowanej-HA010156792.aspx

       

Laboratoria ZPJ grupy 20,21,22,23 - 15 godz. na grupę

 

Terminy poniedziałków w semestrze zimowym

 laboratoria Zarządzania projektami dla grup 20,21,22,23

II NE LS

 

1

28.09.2015

 1 Tydzień Nieparzysty (TN)

grupy 21 i 23 (po 2 godz. laboratoriów)

2

5.10.2015

1 Tydzień Parzysty (TP)

grupy 20 i 22 (po 2 godz. laboratoriów)

3

12.10.2015

2 TN

grupy 21 i 23 (po 2 godz. laboratoriów)

4

19.10.2015

2 TP

grupy 20 i 22 (po 2 godz. laboratoriów)

5

26.10.2015

3 TN

grupy 21 i 23 (po 2 godz. laboratoriów)

6

2.11.2015 dzień rektorski

xxxxxx

xxxxxxx

7

9.11.2015

3 TP

grupy 20 i 22 (po 2 godz. laboratoriów)

8

16.11. 2015

4 TN

grupy 21 i 23 (po 2 godz. laboratoriów)

9

23.11.2015

4 TP

grupy 20 i 22 (po 2 godz. laboratoriów)

10

30.11. 2015

5 TN

grupy 21 i 23 (po 2 godz. laboratoriów)

11

7.12.2015

5 TP

grupy 20 i 22 (po 2 godz. laboratoriów)

12

14.12.2015

6 TN

grupy 21 i 23 (po 2 godz. laboratoriów)

13

4.01.2016

6 TP

grupy 20 i 22 (po 2 godz. laboratoriów)

14

11.01.2016

7 TN

grupy 21 i 23 (po 2 godz. laboratoriów)

15

18.01.2016 (sprawdzian)

7TP

grupy 20 i 22 (po 2 godz. laboratoriów)

16

25.01.2016

8 TN i TP po jednej godzinie TN pierwsze 45 min zajęć TP drugie 45 min zajęć

po jednej godzinie TN (grupy 21 i 23) pierwsze 45 min zajęć; TP (grupy 20 i 22) drugie 45 min zajęć
     

 

     

 

 

Laboratoria Zarządzanie projektami  grupy 20, 22 NE LS

Materiały wsparcia znajdują się tam:

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-projektami/laboratoria-msproject.html

 

Terminy/ godz.

Grupa 20 i 22 NE LS 2 rok

1

5.10.2015/2godz

Lab 1

2

19.10.2015/2godz

Lab 2

3

9.11.2015/2godz

Lab3

4

23.11.2015/2godz

Lab4

5

7.12.2015/2godz

Lab5

6

4.01.2016/2godz

Lab6

7

18.01.2016/2godz Sprawdzian
8 25.01.2016/1godz Wyniki wystawienie ocen

grupa 20 na 8:45; grupa 22 na 10:30

     
   

 

 

Sieci i łańcuchy logistyczne

grupa 17 PiPL NE LS 3 rok

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

Uwaga zajęcia w dniu 4.11.2015 odbędą sie w sali 27CKU w podziale na zespoły

Detalista godz. 9:45-10:15

Hurtownik godz. 10:15-10:45

Browar godz. 10:45-11:15

Zajęcia w dniu 18.11.2015 (SYMULACJA) odbędą sie w sali 14D w godzinach 9:00-11:15 w sali 14D

Pozostałe zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem zajęć w sali 27CKU

 

Zaoczne UE Wrocław

 

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

 

grupa 7 MNZ II NE

Zajęcia w dniu 24.10.2015 (SYMULACJA) odbędą sie w sali 14D w godzinach 13:15-14:45

pozostałe zajęcia obywają się w salach i terminach wykazanych w planie zajęć

 

grupa 8 MNZ II NE

Zajęcia w dniu 25.10.2015 obywają się w 11A w podziale na zespoły:

Detalista godz. 11:30-12:00

Hurtownik godz. 12:00-12:30

Browar godz. 12:30-13:00

Zajęcia w dniu 14.11.2015 (SYMULACJA) odbędą sie w sali 14D w godzinach 9:45-11:15

pozostałe zajęcia obywają się w salach i terminach wykazanych w planie zajęć

 

grupa 9 MNZ II NE

Zajęcia w dniu 24.10.2015 (SYMULACJA) odbędą sie w sali 14D w godzinach 9:00-11:15

pozostałe zajęcia obywają się w salach i terminach wykazanych w planie zajęć

 

grupa 10 MNZ II NE

Zajęcia w dniu 25.10.2015 (SYMULACJA) odbędą sie w sali 14D w godzinach 11:30-13:45

pozostałe zajęcia obywają się w salach i terminach wykazanych w planie zajęć

 

Zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA 9-10.01.2016 r.

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

 

 

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016

Zarządzanie projektami - wykład III rok licencjat

Przedmiot kończy się egzaminem testowym (test jednokrotnego wyboru) w sesji

Przykładowe pytania znajdują się na stronie:  www.procesy.ue.wroc.pl tam gdzie wszystkie materiały z wykładów

nr wykładu

Tematyka

Źródła

1

Istota zarządzania projektami, podstawowe definicje i zasady zarządzania projektami

3 rozdział skryptu Procesy i projekty logistyczne pod red. S. Nowosielskiego

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-projektami/wyklady-2.html

2

Metodyki zarządzania projektami

Kompendium wiedzy o zarządząniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Know-ledge), PMBOK Guide 2000 Edition, tłum. Marek Dąbrowski, Wydawnictwo Management Training & Development Center, Warszawa 2003.

www.crm.com.pl/prince_2.htm.

www.ipma.pl

3

Narzędzia zarządzania projektami, (wykres Gantta, budżet, Analiza ścieżki krytycznej CPM)

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002

Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.

np. http://www.uz.zgora.pl/~mpatan/materialy/bo/wyklady/druk_6d.pdf i inne

4

analiza PERT

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002, s. 112-118; M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, wyd. cyt., s. 195-217.

5

Łańcuch krytyczny - zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu projektami

Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo WERBEL, Warszawa 2000. Mint Books 2007

6

Projekty zagrożone

Yourdon E., Marsz ku klęsce – poradnik dla projektanta systemów, WNT, Warszawa 2000.

7

analiza wartości wypracowanej EV (Earned Value)

pokazywana w MSProject dlatego warto zajrzeć do stron microsoftu np.:

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wartosci-wypracowanej-dla-kazdego-HA102840086.aspx

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wydajnosci-projektu-za-pomoca-analizy-wartosci-wypracowanej-HA010156792.aspx

 

 

Seminarium magisterskie (SAN Ostrów Wlkp.) grupa  ZL-J  II rok II stopień (magisterskie)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Logistyka zaopatrzenia - wykład specjalizacyjny

grupa  ZL-J  II rok II stopień (magisterskie)

 

Logistyczna obsługa klienta - wykład specjalizacyjny

grupa  ZL-J  II rok II stopień (magisterskie)

 

Podstawy logistyki  wykład i ćwiczenia

Grupa Z4 AB I rok licencjat

 

 

 

 

 

STAROCIE

SEMESTR LETNI 2014/2015

UE Wrocław

 

DZIENNE

Grupa 17 PiPL LS NE

LwOR Logistyka w organizacji

Wykład prof. S. Nowosielski 15 godz.

Ćwiczenia dr G. Jokiel 15 godz.

PLiL - Procesy wytwórcze i logistyczne

Wykład prof. S. Nowosielski 15 godz.

Laboratoria dr G. Jokiel 15 godz.         

Data

zajęcia

Godz.

Tematyka

17.02.2015

LwOR ćw 1

1

Wprowadzenie

17.02.2015

LwOR W1

1

 prof. S. Nowosielski

17.02.2015

PLiL W1

1

 prof. S. Nowosielski

17.02.2015

PLiL lab1

1

 Wprowadzenie

24.02.2015

LwOR ćw2

2

Dystrybucja -optymalizacja tras (problem komiwojażera)

24.02.2015

PLiL lab 2

2

BPR Business Process Reengineering

3.03.2015

LwOR W2

2

 prof. S. Nowosielski

3.03.2015

PLiL W2

2

 prof. S. Nowosielski

10.03.2015

LwOR W3

2

 prof. S. Nowosielski

10.03.2015

PLiL W3

2

 prof. S. Nowosielski

17.03.2015

LwOR W4

2

 prof. S. Nowosielski

17.03.2015

PLiL W4

2

 prof. S. Nowosielski

24.03.2015

LwOR W5

2

 prof. S. Nowosielski

24.03.2015

PLiL W5

2

 prof. S. Nowosielski

31.03.2015

LwOR W6

2

 prof. S. Nowosielski

31.03.2015

PLiL W6

2

 prof. S. Nowosielski

14.04.2015

LwOR W7

2

 prof. S. Nowosielski

14.04.2015

PLiL W7

2

 prof. S. Nowosielski

21.04.2015

LwOR W8

2

 prof. S. Nowosielski

21.04.2015

PLiL W8

2

 prof. S. Nowosielski

28.04.2015

     

28.04.2015

     

5.05.2015

LwOR ćw3

2

Dystrybucja – problem chińskiego listonosza, droga mleczarza oraz inne algorytmy optymalizacyjne (problem plecakowy, symulowane wyżarzanie itp.)

5.05.2015

PLiL lab3

2

Notacje modelowania procesów biznesowych 

12.05.2015

LwOR ćw4

2

MRP Material Requirements Planning (Planowanie potrzeb materiałowych)

12.05.2015

PLiL lab4

2

Informatyczne narzędzia modelowania procesów biznesowych Aris

19.05.2015

LwOR ćw5

2

Zaopatrzenie, zapasy – analizy (XYZ, ABC), Marketing zakupów

19.05.2015

PLiL lab5

2

Informatyczne narzędzia modelowania procesów biznesowych Adonis

26.05.2015

LwOR ćw6

2

Modele sterowania zaopatrzeniem Symulacja modelu dwuskrzynkowego z wykorzystaniem metody Monte Carlo

26.05.2015

PLiL lab6

2

Modelowanie procesów gospodarczych Adonis

2.06.2015

LwOR ćw7

2

konferencja - zajęcia zostały rozłożone po 30 min na pozostałe dni

2.06.2015

PLiL lab7

2

konferencja - zajęcia zostały rozłożone po 30 min na pozostałe dni

9.06.2015

LwOR ćw8

2

Wystawienie ocen

9.06.2015

PLiL lab8

2

Sprawdzenie modeli procesowych i wystawienie ocen

Literatura i materiały do ćwiczeń Logistyki w organizacji

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

oraz inne prezentacje na powyższej stronie wykorzystywane na zajęciach

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998]

Literatura i materiały do laboratoriów PLiL - Procesów wytwórczych i logistycznych

Michael Hammer, James Champy ; tł. (z ang.) Reenginering w przedsiębiorstwie /. - Warszawa : Neumann Management Institute, 1996.

Lub Michael Hammer Reinżynieria i jej następstwa /; (tł.z ang.). - Warszawa : PWN, 1999.

 M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006

ADONIS - B.  Gawin, B. Marcinkowski Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion Warszawa 2013

Notacje zawarte również w aplikacjach Aris Express Adonis, MsVisio iGrafx, Bizagi, wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

http://www.ariscommunity.com/aris-express

http://www.boc-group.com/pl/produkty/adonis/

http://www.mgx.com.pl/node/111 itd.

  

Literatura polecana:

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint Books 2007

Eliyahu M. Goldratt ; [tł. pod kier. Michała Tomaszewskiego]. Cel II : to nie przypadek / - Warszawa : Mint Books, 2008.

Eliyahu M. Goldratt ; współpraca: Ilan Eshkoli i Joe BrownLeer ; [tł. Sławomir Buńkowski i Witold Biliński]. Czy to nie oczywiste?! : doskonałość w dystrybucji / - Warszawa : Mint Books, 2012.

Eliyahu M. Goldratt ; tł.(z ang.). Łańcuch krytyczny / - Warszawa : Werbel, 2000. Mint Books 2009

Eliyahu M. Goldratt, Efrat Goldratt-Ashlag Wolność wyboru Warszawa : Mint Books, 2011.

Michael Ballé and Freddy Ballé ; przedm. do wyd. pol. Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk. Dyrektor firmy jako Lean Menadżer : powieść o transformacji przedsiębiorstwa / - Wrocław : Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2012.

James P. Womack, Daniel T. Jones ; [przekł. Marcin Wąsiel et al.] Lean thinking - szczupłe myślenie : eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie / - Wrocław : ProdPress.com, cop. 2008. albo inne wydanie pt. Odchudzanie firm

 /Ian Glenday ; słowo wstępne Daniel T. Jones ; przedm. do wyd. pol.: Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk. Przejdź na logikę przepływu : przestań gasić pożary i popraw obsługę klienta  - Wrocław : Lean Enterprise Institute Polska, 2010.

 John Shook ; przedm. Jim Womack ; przedm. do wyd. pol. Robert Kagan, Tomasz Koch, Tomasz Sobczyk ; tł. i oprac. wersji pol. Marcin Jaworowicz [et al.]. Zarządzać znaczy uczyć : rozwiązywanie problemów i rozwój pracowników z wykorzystaniem metody A3 / - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2012.

 Freddy Ballé i Michael Ballé ; przedm. do wydania pol.: Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk Kopalnia Złota : powieść o zarządzaniu firmą w oparciu o lean management /. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Wrocław : Lean Enterprise Institute Polska, 2013.

 Mike Rother, John Shook ; wstęp Jim Womack, Dan Jones ; przedm.do wyd.pol. Tomasz Koch ; oprac. wersji pol. Tomasz Koch (i in.) Naucz się widzieć : eliminacja marnotrawstwa poprzez Mapowanie Strumienia Wartości /. - Wrocław : Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej ; Brookline, MA : Lean Enterprise Institute, 2003.

Thomas Corbett Finanse do góry nogami. Zdroworozsądkowa rewolucja w rachunkowości. Mint Books, 2007

 

Zarządzanie projektami

Wykład 15 godz. grupy 1, 2, 3 NE LS godz. 14:15-15:45 120A

Wykład kończy się zaliczeniem testowym (test jednokrotnego wyboru)

Przykładowe pytania znajdują się na stronie:  www.procesy.ue.wroc.pl tam gdzie wszystkie materiały z wykładów

Ocena łączna z przedmiotu zostanie wystawiona na bazie oceny z laboratoriów i oceny z testu na wykładzie (50%/50%) - zostanie wpisana do kart na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych

 

Terminy/ godz.

Tematyka

Źródła

1

19.02.2015/1godz

Istota zarządzania projektami, podstawowe definicje i zasady zarządzania projektami

3 rozdział skryptu Procesy i projekty logistyczne pod red. S. Nowosielskiego

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-projektami/wyklady-2.html

2

26.02.2015/2godz

Metodyki zarządzania projektami

Kompendium wiedzy o zarządząniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Know-ledge), PMBOK Guide 2000 Edition, tłum. Marek Dąbrowski, Wydawnictwo Management Training & Development Center, Warszawa 2003.

www.crm.com.pl/prince_2.htm.

www.ipma.pl

3

5.03.2015/2godz

Narzędzia zarządzania projektami, (wykres Gantta, budżet, Analiza ścieżki krytycznej CPM)

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002

Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.

np. http://www.uz.zgora.pl/~mpatan/materialy/bo/wyklady/druk_6d.pdf i inne

4

12.03.2015/2godz

analiza PERT

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002, s. 112-118; M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, wyd. cyt., s. 195-217.

5

19.03.2015/2godz

Łańcuch krytyczny - zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu projektami

Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo WERBEL, Warszawa 2000. Mint Books 2007

6

26.03.2015/2godz

Projekty zagrożone

Yourdon E., Marsz ku klęsce – poradnik dla projektanta systemów, WNT, Warszawa 2000.

7

9.04. 2015/2godz

analiza wartości wypracowanej EV (Earned Value)

pokazywana w MSProject dlatego warto zajrzeć do stron microsoftu np.:

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wartosci-wypracowanej-dla-kazdego-HA102840086.aspx

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wydajnosci-projektu-za-pomoca-analizy-wartosci-wypracowanej-HA010156792.aspx

8

16.04. 2015/2godz

Test zaliczeniowy

sala 1P godz 14:15-15:45

 

wyniki:

70% zdawalności

wyniki indywidualne wiszą przed 12D w gablotce

Osoby które nie zdały testu (lub do niego nie podeszły) mogą podejść do poprawki w dniu 30.04 godz. 14:15 w 120A

(forma pisemna - pytania otwarte - zakres materiału wyznacza tematyka w tej tabeli)

 

Wyniki sprawdzianu z 30.04.2015 wiszą przed sala 14D w gablocie

osoby które otrzymały oceny niedostateczne maja przeczytać książkę Goldratta Łańcuch krytyczny - do 10.06.2015 i przyjść na zajęcia w godz. 13:15 w 003Z celem weryfikacji znajomości treści KSIĄŻKI (nie żadnych bryków czy skrótów)

sala 1P godz 14:15-15:45

 

Ćwiczenia Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MsProject grupy 1, 2, 3 NE LS

Materiały wsparcia znajdują się tam:

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-projektami/laboratoria-msproject.html

 

Terminy/ godz.

Uwagi

Grupa 3 NE LS 2 rok

1

19.02.2015/1godz

 

Lab 1

2

26.02.2015/2godz

 

Lab 2

3

5.03.2015/2godz

Zwłoka techniczna- wynikająca z konieczności synchronizacji z materiałem wykładowym

 

4

12.03.2015/2godz

 

Lab3

5

19.03.2015/2godz

 

Lab4

6

26.03.2015/2godz

 

Lab5

7

9.04. 2015/2godz

 

Lab6

 

16.04. 2015/2godz

Na prośbę grupy sprawdzian przeniesiono na za tydzień  

8

23.04. 2015/2godz

 

Sprawdzian

9

30.04.2015/2 godz  

Wyniki wystawienie ocen

 

Terminy/ godz.

Uwagi

Grupa 1 i 2 NE LS 2 rok

1

20.02.2015/2godz

 

Gr. 2 Lab 1,2

2

27.02.2015/2godz

 

Gr. 1 Lab 1,2

3

6.03.2015/2godz

 

Gr. 2 Lab3

4

13.03.2015/2godz

 

Gr. 1 Lab 3

5

20.03.2015/2godz

 

Gr. 2 Lab4

6

27.03.2015/2godz

 

Gr. 1 Lab 4

7

3.04.2015

Przerwa świąteczna

 

8

10.04. 2015/2godz

 

Gr. 2 Lab 5

9

17.04. 2015/2godz

 

Gr. 1 Lab5

10

24.04. 2015/2godz

 

Gr. 2 Lab 6

11

1.05.2015

Święto

 

12

8.05. 2015/2godz

 

Gr. 1 Lab 6

13

15.05.2015

Dzień rektorski

 

14

22.05. 2015/2godz

 

Gr. 2 Lab 7 sprawdzian

15

29.05. 2015/2godz

 

Gr. 1 Lab 7 sprawdzian

16

5.06.2015

Dzień po Boże Ciało

Gr. 1 pierwsze 45 min. Gr. 2 drugie 45 min.

 

10.06.2015/2godz

środa z zajęciami piątkowymi

Wyniki Gr. 2 i wystawienie ocen

17

12.06. 2015/2godz

 

Wyniki Gr. 1 i wystawienie ocen

 

 

  można mnie zastać w piatek 12.06.215 w 12D godz 18:00-19:00

Ponieważ 12.06.2015 wyskoczyło mi seminarium wyjazdowe to chciałem poinformować Państwa, że będę obecny na uczelni ale w godzinach późniejszych. Można będzie zastać mnie 18:00-19:00 w 12D

Ze względu na brak kart papierowych wszystkie wpisy zostaną i tak dokonane w systemie USSOS.

A ostatnia szansa na poprawę sprawdzianu z MsProjecta jest i tak 10.06.2014 (środa z planem piątkowym)

 

Sieci i łańcuchy logistyczne

grupa 16 PiPL NE LS 3 rok

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

Uwaga zajęcia w dniu 27.02.2015 odbędą sie w sali 104E w podziale na zespoły

Detalista godz. 10:15-10:40

Hurtownik godz. 10:40-11:10

Browar godz. 11:10-11:45

Zajęcia w dniu 6.03.2015 (SYMULACJA) odbędą sie w sali 14D w godzinach 8:00-11:00 ze względu chorobę M. Mosia prowadzacego wyklad INMPB a nie jak to wczesniej bylo ustalone na 9:30-11:50

Pozostałe zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem zajęć w sali 104E

 

Sieci i łańcuchy logistyczne

grupa zaoczna 02 NE LNZ 3 rok

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

Zajęcia w dniu 7.03.2015 (SYMULACJA) odbędą sie w sali 14D w godzinach 9:45-12:00

Pozostałe zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem zajęć w sali 209A

 

 

 

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

UE Wrocław

 

DZIENNE

Controlling ćwiczenia

wtorek 10:45-12:15 gr 18 II NE licencjat sala 208 CKU

wtorek 12:30-14:15 gr 16 II NE licencjat sala 208 CKU

8 godzin w terminach: 30.09 - 1 godz, 7.10 - 2 godz, 14.10 -  2godz, 21.10 - 2 godz, 18.11 - 1 godz

grupa 18 - zajęcia z 21.10.2014 przeniesione zostaną na 28.10.2014; zajęcia ostatnie odbędą się 18.11.2014 a zadania należy przesłać do 11.11.2014

grupa 16 zajęcia ostatnie odbędą się 18.11.2014 a zadania należy przesłać do 11.11.2014

Case study

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - studium przypadków  red. G. Osbert-Pociecha Wyd UE Wrocław 2002 s. 134-138

T. Corbett finanse do góry nogami Mint Books 2007

Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 17.02.2015 r godz. 14:00 w 12D

Logistyka ćwiczenia

wszystkie grupy 15, 16, 17, 18 studiów magisterskich (MS)

Grupa

Ustalenia wstępne

Terminy najbliższych zajęć przed symulacją

Symulacja

3 godz. lekcyjne

 Pozostałe spotkania

 

15

 

Zajęcia zostaną zblokowane po 90 min od godz. 15:00-16:30

oprócz zajęć z 24.10 które odbędą się o godz. 15:45-16:30 (1h)

Sala: 306E

10.10.2014 sala godz. 15:00 Detalista

godz. 15:30 Hurtownia

godz. 16:00 Browar

 

17.10.2014 sala 14D

Godz. 15:00-17:15

7.11 (2h)

14.11 (2h)

21.11 (2h) 

28.11 (2h)

5.12 (2h)

Razem 15h na grupę

Sala: 306E

 

 

16

 

Po 31.10.2014 zajęcia odbywać się będą jak w planie czyli w piątki o godzinie 11:30-12:15 w 408E

Do wyczerpania puli 15 godz. dydaktycznych

10.10.2014 sala 408E

godz. 11:30 Detalista

godz. 11:50 Hurtownia

 

17.10.2014 sala 408E

godz. 11:30 Browar

 

24.10.2014 sala 408E

Zajęcia nie odbędą się (przeniesione na symulację)

 

31.10.2014 sala 14D

Godz. 10:00-12:15

 

możliwość przeniesienia zajęć na prośbę grupy na wtorek 4.11.2014 godz. 14:30-16:45

(w trakcie decyzji)

7.11 (1h)

14.11 (1h)

21.11 (1h) 

28.11 (1h)

5.12 (1h)

12.12 (1h)

19.12 (1h)

9.01 (1h)

16.01 (1h)

Razem 15h na grupę

Sala: 408E

 

 

17

 

Po 24.10.2014 zajęcia odbywać się będą jak w planie czyli w piątki o godzinie 12:30-13:15 w 201E. Do wyczerpania puli 15 godz. dydaktycznych

10.10.2014 sala 408E

godz. 12:30 Detalista

godz. 12:50 Browar

 

17.10.2014 sala 408E

godz. 12:30 Hurtownia

 

24.10.2014 sala 14D

Godz. 11:30-13:30

7.11 (1h)

14.11 (1h)

21.11 (1h) 

28.11 (1h)

5.12 (1h)

12.12 (1h)

19.12 (1h)

9.01 (1h)

16.01 (1h)

Razem 15h na grupę

Sala: 201E

 

18

 

Zajęcia zostaną zblokowane po 90 min od godz. 13:30-15:00

Sala: 306E

10.10.2014

godz. 13:30 Detalista

godz. 14:00 Hurtownia

godz. 14:30 Browar

17.10.2014

Zajęcia nie odbędą się (przeniesione na symulację)

 

 

24.10.2014 sala 14D

Godz. 13:30-15:45

7.11 (2h)

14.11 (2h)

21.11 (2h) 

28.11 (2h)

5.12 (1h)

Razem 15h na grupę

Sala: 306E

 

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 17.02.2015 r godz. 14:00 w 12D

Zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA 9.01.2015

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Zaoczne - niestacjonarne UE Wrocław

Logistyka wykład

grupy 1-4 II rok NE II stopień (magisterskie)

nr

data

 od

 godz.

 do

Tematy

źródła

1

2014.09.20

11:30

3

13:45

Wstęp WWW – tematyka zajęcia ćwiczeniowe, egzaminy

 

2.

2014.10.04

13:15

2

14:45

Teoria ograniczeń TOZ (aspekt finansowy, a aspekt przerobowy - logistyka)

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007

Goldratt E., łańcuch krytyczny  Mint books 2007

3.

2014.10.18

13:15

2

14:45

Dystrybucja -optymalizacja tras (problem komiwojażera,)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

4.

2014.11.08

13:15

2

14:45

Dystrybucja – problem chińskiego listonosza, droga mleczarza oraz inne algorytmy optymalizacyjne (problem plecakowy, symulowane wyżarzanie itp.)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

5.

2014.11.22

13:15

2

14:45

Sebastian Milnikiel KGHM Kierownik Działu Logistyki i Sprzedaży - O/ZWR

 temat wykładu:

Organizacja procesów logistycznych

z wykorzystaniem transportu kolejowego na

przykładzie realizacji dostaw koncentratu CU

 

 

6.

2014.12.20

13:15

2

14:45

MRP Material Requirements Planning

 

 

 

Zaopatrzenie, zapasy – analizy (XYZ, ABC) i modele sterowania zaopatrzeniem, Marketing zakupów

 

Symulacja modelu dwuskrzynkowego z wykorzystaniem metody Monte Carlo

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998]  

zob. też prezentację omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

Procesy i projekty logistyczne (red.) S. Nowosielski, UE Wrocław 2008 s. 18-19,

zob. też: K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

 

7.

2015.01.10

sala STYŚ

13:15

2

14:45

Egzamin "0"

Test jednokrotnego wyboru

Ze względu na ilość osób w grupach egzamin zostanie przeprowadzony w sali STYŚ

Kryterium poprawności odpowiedzi:

Rozdz. 1 skryptu Procesy i projekty logistyczne red. S. Nowosielski Wyd. UE Wrocław 2008

 

W ramach ćwiczeń

 

 

 

Podejście systemowe, łańcuchy i sieci logistyczne, model SCOR,

GRA PIWNA

P. Senge: Piąta dyscyplina

Materiały wsparcia merytorycznego znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/logistyka/wyklady-3.html

Rozdz. 1 skryptu Procesy i projekty logistyczne red. S. Nowosielski Wyd. UE Wrocław 2008 zawiera odnośniki do źródeł literaturowych w których opisywane są niniejsze zagadnienia będące przedmiotem wykładów

Egzamin w pierwszym terminie odbędzie się 8.02.2015 r. o godzinie 12:00 w 214A

Będzie to test jednokrotnego wyboru - podobny do testu na egzaminie "0"

Egzamin poprawkowy odbędzie się 21.02.2015 o godzinie 13:00 sala 205A

 

Logistyka ćwiczenia

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

 

zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych.

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA PRZEDOSTATNIE ZAJĘCIA CZYLI DO 12.01.2014

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

 

seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Zarządzanie projektami - wykład

Przedmiot kończy się egzaminem testowym (test jednokrotnego wyboru) w sesji

Przykładowe pytania znajdują się na stronie:  www.procesy.ue.wroc.pl tam gdzie wszystkie materiały z wykładów

 

Obowiązujący zakres materiału wraz z źródłami literaturowymi przedstawia poniższa tabela (są w niej kolejne jednostki wykładowe jakie odbyły sie w tym semestrze) 3 rozdział skryptu Procesy i projekty logistyczne pod red. S. Nowosielskiego stanowi szkielet merytoryczny zagadnień z obszaru zarządzania projektami w nim też należy szukać odnośników do materiałów źródłowych

Prezentacja z której korzystaliśmy na wykładzie znajduje się: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-projektami/wyklady-2.html

Jednostki tematyczne wykładówtematyka źródła
1 Istota zarządzania projektami, podstawowe definicje i zasady zarządzania projektami 3 rozdział skryptu Procesy i projekty logistyczne pod red. S. Nowosielskiego
2 Metodyki zarządzania projektami

Kompendium wiedzy o zarządząniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Know-ledge), PMBOK Guide 2000 Edition, tłum. Marek Dąbrowski, Wydawnictwo Management Training & Development Center, Warszawa 2003.

www.crm.com.pl/prince_2.htm.

www.ipma.pl

3 Narzędzia zarządzania projektami, (wykres Gantta, budżet, Analiza ścieżki krytycznej CPM)

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002

Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.

np. http://www.uz.zgora.pl/~mpatan/materialy/bo/wyklady/druk_6d.pdf i inne

4 Łańcuch krytyczny - zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu projektami

Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo WERBEL, Warszawa 2000.

5 Projekty zagrożone

Yourdon E., Marsz ku klęsce – poradnik dla projektanta systemów, WNT, Warszawa 2000.

6 analiza PERT H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002, s. 112-118; M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, wyd. cyt., s. 195-217.
7 analiza wartości wypracowanej EV (Earned Value) pokazywana w MSProject dlatego warto zajrzeć do stron microsoftu np.:

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wartosci-wypracowanej-dla-kazdego-HA102840086.aspx

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wydajnosci-projektu-za-pomoca-analizy-wartosci-wypracowanej-HA010156792.aspx

 

 

Logistyka zaopatrzenia - wykład specjalizacyjny

grupy  ZL-J, ZL-N II rok I stopień (licencjackie) oraz gr ZL-L  II rok II stopień (magisterskie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starocie

Semestr zimowy 2013/2014 został przeniesiony na dół (pod semestrem letnim 2013/2014)

 

 

Symulacja odbędzie się na drugich zajęciach ćwiczeniowych w każdej grupie W sali 14D

PRZYGOTOWANIE DO SYMULACJI odbędzie się na pierwszych zajęciach ćwiczeniowych - odpowiednio dla każdego zespołu

zespoły zostały utworzone na pierwszym wykładzie z Logistyki 20.09.2014 - w przypadku gdy ktoś nie został przydzielony do żadnego zespołu zostanie wcielony do zespołu DETALISTY

GRUPA 01

DETALISTA     2014.10.05 godz. 9:45- 10:15 sala 203A

HURTOWNIK     2014.10.05 godz. 10:15- 10:45 sala 203A

BROWAR      2014.10.05 godz. 10:45- 11:15 sala 203A

Symulacja odbędzie się 19.10.2014 godz. 9:45-11:15 w 14D (wszystkie zespoły)

 

GRUPA 02

DETALISTA     2014.10.05 godz. 11:30- 12:00 sala 211A

HURTOWNIK     2014.10.05 godz. 12:00- 12:30 sala 211A

BROWAR      2014.10.05 godz. 12:30- 13:00 sala 211A

Symulacja odbędzie się 19.10.2014 godz. 11:30-13:00 w 14D (wszystkie zespoły)

 

GRUPA 03

DETALISTA     2014.10.04 godz. 9:45- 10:15 sala 209A

HURTOWNIK     2014.10.04 godz. 10:15- 10:45 sala 209A

BROWAR      2014.10.04 godz. 10:45- 11:15 sala 209A

Symulacja odbędzie się 18.10.2014 godz. 9:45-11:15 w 14D (wszystkie zespoły)

 

GRUPA 04

DETALISTA     2014.10.04 godz. 11:30- 12:00 sala 207A

HURTOWNIK     2014.10.04 godz. 12:00- 12:30 sala 207A

BROWAR      2014.10.04 godz. 12:30- 13:00 sala 207A

Symulacja odbędzie się 18.10.2014 godz. 11:30-13:00 w 14D (wszystkie zespoły)

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTR LETNI 2013/2014

UE Wrocław

dzienne

PLiL - Procesy wytwórcze i logistyczne wykład środy 10:15-11:45 (wymiar łączny 15 godz.) sala 104 E

nr

Data / godziny

Prowadzący

Tematyka

Źródła

1

5.03 / 2 godz.

 

 

Prof. S. Nowosielski

Istota zarządzania procesami

 

2

12.03 / 2 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

BPR

Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996

Geneza podejścia procesowego w organizacjach na stroniehttp://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-procesami/wyklady.html

Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000

3

19.03 / 2 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

X-engeenering

 

Teoria ograniczeń (TOC)

J. Champy, X-engeenering przedsiębiorstwa, Placet Warszawa 2003

Goldratt E., Łańcuch krytyczny  Mint books 2007

 

4

26.03 / 2 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

TOC w zarz. procesami

 

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007

Goldratt E., Cel II. To  nie przypadek. Mint Books Warszawa 2007

 

5

2.04 / 2 godz.

 

 

Prof. S. Nowosielski

 

 

6

9.04 / 2 godz.

 

Prof. S. Nowosielski

 

 

7

 

28.05/ 2 godz.

 

16.04 / 2 godz.

Prof. S. Nowosielski

Sprawdzian

 

8

 

4.06/ 1 godz.

 

30.04 / 1 godz.

 

Prof. S. Nowosielski

 

Omówienie wyników sprawdzianu  i wpisy

 

 

 

gr. 16 PIPL II NE LS (dzienne)

PLiL - Procesy wytwórcze i logistyczne laboratoria gr. 16 (wymiar łączny 15 godz.)

nr

Data / godziny

Tematyka

Źródła

1

19.02  2 godz.

Wprowadzenie w tematykę, literatura przedmiotu

 

2

5.03  2 godz.

Symulacja procesu wytwórczego 1

 

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007

 

3

19.03 2 godz.

Symulacja procesu wytwórczego 2

4

2.04  2 godz.

Teoria ograniczeń TOC w zarządzaniu procesami

5

16.04 2 godz.

Notacje modelowania procesów biznesowych  MsVisio

M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006

ADONIS  Gawin,  Marcinkowski Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion Warszawa 2013

Notacje zawarte również w aplikacjach Aris Express Adonis, MsVisio iGrafx, Bizagi, wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

http://www.ariscommunity.com/aris-express

http://www.boc-group.com/pl/produkty/adonis/

http://www.mgx.com.pl/node/111 itd.

6

30.04 / 2 godz.

Informatyczne narzędzia modelowania procesów biznesowych Aris, Adonis

7

14.05 / 2 godz.

Modelowanie procesów gospodarczych

8

28.05 1 godz.

Weryfikacja projektu zaliczeniowego

 

 

gr. 17 PiZWF II NE LS (dzienne)

PLiL - Procesy wytwórcze i logistyczne laboratoria gr. 17 (wymiar łączny 15 godz.)

nr

Data / godziny

Tematyka

Źródła

1

26.02  2 godz.

Wprowadzenie w tematykę, literatura przedmiotu

 

2

12.03  2 godz.

Symulacja procesu wytwórczego 1

 

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007

 

3

26.03 2 godz.

Symulacja procesu wytwórczego 2

4

9.04  2 godz.

Teoria ograniczeń TOC w zarządzaniu procesami

5

23.04 2 godz.

Notacje modelowania procesów biznesowych  MsVisio

M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006

ADONIS  Gawin,  Marcinkowski Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion Warszawa 2013

Notacje zawarte również w aplikacjach Aris Express Adonis, MsVisio iGrafx, Bizagi, wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

http://www.ariscommunity.com/aris-express

http://www.boc-group.com/pl/produkty/adonis/

http://www.mgx.com.pl/node/111 itd.

6

7.05 / 2 godz.

Informatyczne narzędzia modelowania procesów biznesowych Aris, Adonis

7

21.05 / 2 godz.

Modelowanie procesów gospodarczych

8

4.06 1 godz.

Weryfikacja projektu zaliczeniowego

 

 

 gr. 16 PIPL II NE LS (dzienne)

LwOr - Logistyka w organizacji

wykład środy 16:00-16:45 (wymiar łączny 15 godz.) sala 203 CKU

Ćwiczenia środy 16:45-17:30 (wymiar łączny 15 godz.) sala 203 CKU

 

nr

Data / forma / godziny

Prowadzący

Tematyka

Źródła

1

19.02 / wykład/ 2 godz.

 

 

Prof. S. Nowosielski

Istota logistyki

 

3

26.02 / wykład 2 godz.

Prof. S. Nowosielski

 

 

4

5.03 / wykład 2 godz.

Prof. S. Nowosielski

 

 

5

12.03 / wykład  2 godz.  

 

 

Dr. G. Jokiel

Geneza logistyki biznesowej

 

6

19.03 / wykład 1 godz. + ćwiczenia 1 godz.

.

 

 

Dr. G. Jokiel

Dystrybucja -optymalizacja tras (problem komiwojażera,)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

7

2.04 / wykład 1 godz. + ćwiczenia 1 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

Dystrybucja – problem chińskiego listonosza, droga mleczarza oraz inne algorytmy optymalizacyjne (problem plecakowy, symulowane wyżarzanie itp.)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

8

9.04 / wykład 1 godz. + ćwiczenia 1 godz.

 

Dr. G. Jokiel

MRP Material Requirements Planning (Planowanie potrzeb materiałowych)

DRP

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998]  

B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyków, Poznań 2007

zob. też prezentację omawianą na wykładach dostępną na stronie:www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

9

16.04 / wykład 1 godz. + ćwiczenia 1 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

Zaopatrzenie, zapasy – analizy (XYZ, ABC), Marketing zakupów

Procesy i projekty logistyczne (red.) S. Nowosielski, UE Wrocław 2008 s. 18-19,

zob. też: K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

oraz Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

10

23.04 / wykład 1 godz. + ćwiczenia 1 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

Modele sterowania zaopatrzeniem 1

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

oraz Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

zob materiały na str. http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/logistyka/wyklady-3.html

11

30.04 / wykład 2 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

Modele sterowania zaopatrzeniem 2

 

Materiały j.w.

12

7.05 / ćwiczenia 2 godz.

 

 

 

Dr. G. Jokiel

Symulacja modelu dwuskrzynkowego z wykorzystaniem metody Monte Carlo

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

zob. też prezentację omawianą na wykładach dostępną na stronie:www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

13

14.05 ćwiczenia 2 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

Dyskusja Oxfordzka

Teza:

……………………

 

14

21.05 / 2 godz.

 

 

Dr. G. Jokiel

Zaliczenie

 

15

28.05 / 2 godz.

 

 

 

Dr. G. Jokiel

Omówienie wyników i wpisy ocen

 

 

zaoczne

gr. 02 Z ZP II NE LNZ (zaoczne)

LwOR logistyka w organizacji wykład

Termin poprawkowy zaliczenia to 5.07.2014 godz. 12:00 sala 14D

 

Nr

Data

Tematyka

Źródła

1

2014.02.22

Wprowadzenie do przedmiotu

 

2

2014.03.01

Dystrybucja -optymalizacja tras (problem komiwojażera,)

Dystrybucja – problem chińskiego listonosza, droga mleczarza oraz inne algorytmy optymalizacyjne (problem plecakowy, symulowane wyżarzanie itp.)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

3

2014.03.01

4

2014.03.15

MRP Material Requirements Planning (Planowanie potrzeb materiałowych)

DRP

 

Zaopatrzenie, zapasy – analizy (XYZ, ABC), Marketing zakupów

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998]  

zob. też prezentację omawianą na wykładach dostępną na stronie:www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

5

2014.03.15

6

2014.03.29

Modele sterowania zaopatrzeniem

Symulacja modelu dwuskrzynkowego z wykorzystaniem metody Monte Carlo

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

oraz Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

zob materiały na str. http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/logistyka/wyklady-3.html

7

2014.03.29

8

2014.05.10

Sprawdzian

 

9

2014.05.24

Omówienie wyników i wpisy ocen

 

 

Seminarium magisterskie MNZ NE I rok 2 stopień

pierwsze seminarium odbędzie się 2.03.2014 o godz. 16:45-18:15 kolejne terminy zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu

następne spotkania w semestrze letnim:

29.04. (sobota) godz. 16:15 sala 12D

13.04. (niedziela) godz. 16:15 sala 12D

26.04. (sobota) godz. 14:45 sala 12D

dalsze terminy do ustalenia

 

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR LETNI 2013/2014

Jestem w soboty na wszystkich zjazdach oprócz zjazdu nr 5

Seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Zarządzanie procesami logistycznymi - wykład

grupa ZL-J, ZL-K, M-G

Notacje modelowania procesów eEPC i BPMN

narzędzia MsVisio, Aris Express, Adonis, ..., iGrafx, ...

literatura:

M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006,

notacje zawarte równiez w aplikacjach Aris Express Adonis, Msvisio wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007 lub inne pozycje tego autora

 

Sieci i łańcuchy logistyczne

grup ZL-J, ZL-K

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

 

Logistyka ćwiczenia

wszystkie grupy Z1, Z2, Z3, Z4

Zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA PRZEDOSTATNIE ZAJĘCIA

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

 

Reinżynieria procesów logistycznych - wykład

grupy ZL-N i ZL-L

Podstawy reengineeringu

Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996, Geneza podejścia procesowego w organizacjach artykuł dostępny na: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-procesami/wyklady.html

Notacje modelowania procesów eEPC i BPMN

Narzędzia MsVisio, Aris Express, Adonis, ..., iGrafx, ...

literatura:

M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006,

Notacje zawarte również w aplikacjach Aris Express Adonis, Msvisio wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007 lub inne pozycje tego autora

 

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

UE Wrocław

 

Zaoczne - niestacjonarne UE Wrocław

Zarządzanie procesami - wykład

grupy 2-7 II rok NE II stopień (magisterskie)

ZPR

nr

data

 

 

 

Tematy

źródła

1

2013.09.22

11:30

3

13:45

Geneza ZPR i Business Process Reengineering

Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996

Geneza podejścia procesowego w organizacjach na stronie http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-procesami/wyklady.html

Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000

2

2013.10.06

08:00

2

09:30

Notacje modelowania procesów EPC, BPMN

M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006,

B. Gawin, B. Marcinkowski, Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion Warszawa 2013

http://www.ariscommunity.com/aris-express

http://www.boc-group.com/pl/produkty/adonis/

http://www.mgx.com.pl/node/111

3

2013.10.20

09:45

2

11:15

Narzędzia informatyczne modelowania procesów gospodarczych

4

2013.11.10

08:00

2

09:30

Teoria ograniczeń TOC w zarządzaniu procesami, X-engineering

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007

Goldratt E., Cel II. To  nie przypadek. Mint Books Warszawa 2007

 

5

2013.11.24

09:45

2

11:15

Rachunek procesowy kosztów

http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-procesami/abc---rachunek-procesowy-kosztow.html

 Corbett T. Finanse do góry nogami MINT BOOKS Warszawa

6

2013.12.08

08:00

2

09:30

Rachunkowość przerobowa

7

2013.12.15

09:45

2

11:15

Symulacje modeli procesów w narzędziach informatycznych

http://www.mgx.com.pl/node/111

http://www.boc-group.com/pl/produkty/adonis/

EGZAMIN Warunkowy I termin Z Zarządzania procesami ODBĘDZIE SIĘ 10.05 godzina 16:00, sala 1E

EGZAMIN Warunkowy II termin Z Zarządzania procesami ODBĘDZIE SIĘ 21.05 godzina 18:00, sala 14D

 

EGZAMIN POPRAWKOWY Z ZARZĄDZANIA PROCESAMI  ODBĘDZIE SIĘ 19.02 (środa), godzina 18:00, sala STYŚ

Zakres tematyczny i źródła literaturowe są podane w powyższej tabeli

Forma egzaminu - pisemny na pytaniach otwartych - proszę zajrzeć do przykładowych pytań znajdujących się na końcu rozdziału 2 skryptu: Procesy i projekty logistyczne red. S. Nowosielski Wyd. UE Wrocław 2008

Egzamin testowy 1 termin odbył się 02.02.2013 w sali: 1P o godzinie  11:00 - test jednokrotnego wyboru na bazie rozdz. 2 skryptu Procesy i projekty logistyczne red. S. Nowosielski Wyd. UE Wrocław 2008

Rozdział ten stanowi kryterium poprawności odpowiedzi na pytania testowe - dlatego jest tak ważny. Jednak szersze zrozumienie tematu (kontekstu i tła - co ma zapewne wpływ na interpretację pytań) powinno odnosić się do literatury polecanej na wykładzie, w sylabusie oraz w opisie casu przerabianego na zajęciach laboratoryjnych

 

Logistyka wykład

grupy 2-7 II rok NE II stopień (magisterskie)

EGZAMIN Warunkowy I termin Z LOGISTYKI ODBĘDZIE SIĘ 10.05 godzina 15:00, sala 1E

EGZAMIN Warunkowy II termin Z LOGISTYKI ODBĘDZIE SIĘ 21.05 godzina 17:00, sala 14D

 

EGZAMIN POPRAWKOWY Z LOGISTYKI ODBĘDZIE SIĘ 16.02 godzina 11:30, sala STYŚ

Zakres tematyczny i źródła literaturowe są podane w poniższej tabeli

Forma egzaminu - pisemny na pytaniach otwartych - proszę zajrzeć do przykładowych pytań znajdujących się na końcu rozdziału 1 skryptu: Procesy i projekty logistyczne red. S. Nowosielski Wyd. UE Wrocław 2008

 

Egzamin testowy 1 termin odbył  się 01.02.2013 w sali: 3P o godzinie  11:00 - test jednokrotnego wyboru na bazie rozdz. 1 skryptu Procesy i projekty logistyczne red. S. Nowosielski Wyd. UE Wrocław 2008

Rozdział ten stanowi kryterium poprawności odpowiedzi na pytania testowe - dlatego jest tak ważny. Jednak szersze zrozumienie tematu (kontekstu i tła - co ma zapewne wpływ na interpretację pytań) powinno odnosić się do literatury polecanej na wykładzie, w sylabusie oraz w opisie casu przerabianego na zajęciach ćwiczeniowych

Logistyka

nr

data

 

 

 

Tematy

źródła

1

2013.09.21

11:30

3

13:45

Wstęp WWW – tematyka zajęcia ćwiczeniowe, egzaminy i ZPR

 

2.

2013.10.05

15:00

2

16:30

Teoria ograniczeń TOZ (aspekt finansowy, a aspekt przerobowy - logistyka)

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007

Goldratt E., łańcuch krytyczny  Mint books 2007

3.

2013.10.19

13:15

2

14:45

Dystrybucja -optymalizacja tras (problem komiwojażera,)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

4.

2013.11.09

13:15

2

14:45

Dystrybucja – problem chińskiego listonosza, droga mleczarza oraz inne algorytmy optymalizacyjne (problem plecakowy, symulowane wyżarzanie itp.)

zob prezentację G. Jokiel - Prezentacja do metod optymalizacyjnych w logistyce  omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

warto też zaglądnąć do wikipedii na te hasła

5.

2013.11.23

11:30

2

13:00

MRP Material Requirements Planning

K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998]  

zob. też prezentację omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

6.

2013.12.07

15:00

2

16:30

Zaopatrzenie, zapasy – analizy (XYZ, ABC) i modele sterowania zaopatrzeniem, Marketing zakupów

Procesy i projekty logistyczne (red.) S. Nowosielski, UE Wrocław 2008 s. 18-19,

zob. też: K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004

B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyków, Poznań 2007

oraz Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

7.

2013.12.14

13:15

2

14:45

Symulacja modelu dwuskrzynkowego z wykorzystaniem metody Monte Carlo

Z. Sarjusz-Wolski, Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998

zob. też prezentację omawianą na wykładach dostępną na stronie: www.procesy.ue.wroc.pl/dla studentów /logistyka/wykład

 

W ramach ćwiczeń

 

 

 

Podejście systemowe, łańcuchy i sieci logistyczne, model SCOR,

GRA PIWNA

P. Senge: Piąta dyscyplina

Materiały wsparcia merytorycznego znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/logistyka/wyklady-3.html

Rozdz. 1 skryptu Procesy i projekty logistyczne red. S. Nowosielski Wyd. UE Wrocław 2008 zawiera odnośniki do źródeł literaturowych w których opisywane są niniejsze zagadnienia będące przedmiotem wykładów

 

Logistyka ćwiczenia

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych.

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA PRZEDOSTATNIE ZAJĘCIA CZYLI DO 12.01.2014

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR ZIMOWY 2012/2013

 

seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Zarządzanie projektami - wykład

Przedmiot kończy się egzaminem testowym (test jednokrotnego wyboru) w sesji

EGZAMIN Warunkowy I termin Z Zarządzania projektami ODBĘDZIE SIĘ 27.04 godzina 10:00, sala G

EGZAMIN Warunkowy II termin Z Zarządzania projektami ODBĘDZIE SIĘ 17.05 godzina 14:00, sala 202

 

 

Przykładowe pytania znajdują się na stronie:  www.procesy.ue.wroc.pl tam gdzie wszystkie materiały z wykładów

Egzamin poprawkowy odbędzie się 23.02.2014 r.  o godz 8:00 w sali A3

Obowiązujący zakres materiału wraz z źródłami literaturowymi przedstawia poniższa tabela (są w niej kolejne jednostki wykładowe jakie odbyły sie w tym semestrze) 3 rozdział skryptu Procesy i projekty logistyczne pod red. S. Nowosielskiego stanowi szkielet merytoryczny zagadnień z obszaru zarządzania projektami w nim też należy szukać odnośników do materiałów źródłowych

Prezentacja z której korzystaliśmy na wykładzie znajduje się: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-projektami/wyklady-2.html

Jednostki tematyczne wykładówtematyka źródła
1 Istota zarządzania projektami, podstawowe definicje i zasady zarządzania projektami 3 rozdział skryptu Procesy i projekty logistyczne pod red. S. Nowosielskiego
2 Metodyki zarządzania projektami

Kompendium wiedzy o zarządząniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Know-ledge), PMBOK Guide 2000 Edition, tłum. Marek Dąbrowski, Wydawnictwo Management Training & Development Center, Warszawa 2003.

www.crm.com.pl/prince_2.htm.

www.ipma.pl

3 Narzędzia zarządzania projektami, (wykres Gantta, budżet, Analiza ścieżki krytycznej CPM)

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.

H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002

Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.

np. http://www.uz.zgora.pl/~mpatan/materialy/bo/wyklady/druk_6d.pdf i inne

4 Łańcuch krytyczny - zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu projektami

Goldratt E.M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo WERBEL, Warszawa 2000.

5 Projekty zagrożone

Yourdon E., Marsz ku klęsce – poradnik dla projektanta systemów, WNT, Warszawa 2000.

6 analiza PERT H. Brandenburg, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2002, s. 112-118; M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, wyd. cyt., s. 195-217.
7 analiza wartości wypracowanej EV (Earned Value) pokazywana w MSProject dlatego warto zajrzeć do stron microsoftu np.:

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wartosci-wypracowanej-dla-kazdego-HA102840086.aspx

http://office.microsoft.com/pl-pl/project-help/analiza-wydajnosci-projektu-za-pomoca-analizy-wartosci-wypracowanej-HA010156792.aspx

 

 

Logistyka zaopatrzenia - wykład specjalizacyjny

grupy  ZL-J, ZL-K II rok I stopień (licencjackie) oraz gr ZL-N i ZL-L II rok II stopień (magisterskie)

 

Koncepcja zarządzania - ćwiczenia

grupy Z4 I rok II stopień (magisterskie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROCIE

 

19.02 wtorek 12:00-14:45   sala 14D 3h) - organizacja zajęć

26.02 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - PLIL symulacja procesów wytwórczych 1

5.03 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - PLIL symulacja procesów wytwórczych 2 (Teoria ograniczeń )

12.03 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - PLIL notacje modelowania procesów

19.03 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - PLIL modelowanie i symulacja procesów w narzędziach informatycznych

26.03 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - LWOR -PLiL  weryfikacja zadania domowego

9.04 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - LWOR SAP 0 tworzenie użytkowników  Modele sterowania zapasami materiałowymi

16.04 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - LWOR SAP 1 moduł SD moduł SD dane podstawowe 

23.04 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - SAP 2 zapytanie ofertowe - zlecenie

30.04 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - 135 min = 9x15 min

7.05 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - LWOR - planowanie potrzeb produkcyjnych w systemie MRP i analizy ABC/XYZ VMI; Technologia grup

14.05 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - LWOR - modele sterowania zapasami + optymalizacja z wykorzystaniem metody Monte Carlo; marketing zakupów

21.05 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - LWOR - modele optymalizacyjne 1 (problem komiwojadżera), modele optymalizacyjne 2 (problem chińskiego listonosza, trasa mleczarza, problem plecakowy,  symulowane wyżarzanie itd.)

28.05 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - SALA 211 CKU  PLIL - termin oddania modeli procesowych na zaliczenie przedmiotu,

                                                            LWOR - sprawdzian

4.06 wtorek 12:00-14:45 sala 14D (3h) - PLIL - omówienie projektów i wystawienie ocen

                                                            LWOR - omówienie wyników sprawdzianu i wystawienie ocen

 

gr. 02 Z ZP II NE LNZ (zaoczne)

Procesy wytwórcze i logistyczne wykład

10.03 niedziela 13:15-14:45   sala 14D (2h) - notacje modelowania procesów 

24.03 niedziela 16:45-18:15 sala 14D (2h) -  modelowanie i symulacja procesów w narzędziach informatycznych

14.04 niedziela 13:15-15:30 sala 14D (3h) - symulacja procesów wytwórczych 1

28.04 niedziela 13:15-15:30 sala 14D (3h) - symulacja procesów wytwórczych 2 (Teoria ograniczeń )

26.05 niedziela 13:15-14:45 sala 14D (2h) - Weryfikacja modeli procesów wykonanych przez studentów i wystawienie ocen

 

Seminarium dzienne III rok

Proszę o przychodzenie w trakcie konsultacji lub dyżuru

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR LETNI 2012/2013

Jestem w soboty na wszystkich zjazdach oprócz zjazdu nr 5

Seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Zarządzanie procesami logistycznymi - wykład

grupa ZL-J

Notacje modelowania procesów eEPC i BPMN

narzędzia MsVisio, Aris Express, Adonis, ..., iGrafx, ...

literatura:

M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006,

notacje zawarte równiez w aplikacjach Aris Express Adonis, Msvisio wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007 lub inne pozycje tego autora

 

Sieci i łańcuchy logistyczne

grup ZL-J, ZL-K

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

 

Logistyka ćwiczenia

wszystkie grupy GJA i GJN

Zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA PRZEDOSTATNIE ZAJĘCIA

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

 

Reinżynieria procesów logistycznych - wykład

grupy ZL-N(1) i ZL-N(2)

Podstawy reengineeringu

Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996, Geneza podejścia procesowego w organizacjach artykuł dostępny na: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-procesami/wyklady.html

Notacje modelowania procesów eEPC i BPMN

Narzędzia MsVisio, Aris Express, Adonis, ..., iGrafx, ...

literatura:

M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007,

R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006,

Notacje zawarte również w aplikacjach Aris Express Adonis, Msvisio wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007 lub inne pozycje tego autora

 

 

 

 

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR ZIMOWY 2012/2013

w trakcie tworzenia

 

Seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Zarządzanie projektami - wykład

Przedmiot kończy się egzaminem testowym (test jednokrotnego wyboru) w sesji

Przykładowe pytania znajdują się na stronie:  www.procesy.ue.wroc.pl tam gdzie wszystkie materiały z wykładów

 

Logistyka zaopatrzenia - wykład specjalizacyjny

grupy  II rok II stopień (magisterskie)

 

Koncepcja zarządzania - ćwiczenia

grupy  I rok II stopień (magisterskie)

 

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2012/2013 i 2013/2014

UE Wrocław

Dzienne - stacjonarne

Dzienne - stacjonarne

 

Logistyka ćwiczenia

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

Uwaga w dniach 14 i 15.10.2013 jestem na konferencji zajęcia z logistyki w tych dniach nie odbędą się

grupa 15

symulacja gry piwnej odbędzie się 28.10.201 w godzinach  8:30-11:30 w sali 12 i 14 D

grupa 16

symulacja gry piwnej odbędzie się 21.10.201 w godzinach  8:30-11:30 w sali 12 i 14 D

grupa 17

symulacja gry piwnej odbędzie się 28.10.201 w godzinach  14:45-17:45 w sali 12 i 14 D

grupa 18

symulacja gry piwnej odbędzie się 21.10.201 w godzinach  14:45-17:45 w sali 12 i 14 D

 

zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych.

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA PRZEDOSTATNIE ZAJĘCIA CZYLI DO 7.01.2014

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

 

Controlling ćwiczenia

Uwaga w dniach 14 i 15.10.2013 jestem na konferencji zajęcia z logistyki w tych dniach nie odbędą się

wtorek 9:45-10:30 gr 17 II NE licencjat

wtorek 10:45-11:30 gr 18 II NE licencjat

Case study

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - studium przypadków  red. G. Osbert-Pociecha Wyd UE Wrocław 2002 s. 134-138

T. Corbett finanse do góry nogami Mint Books 2007

Sieci i łańcuchy logistyczne

grupa 17 PiPL II NE licencjat

8.10.2013 na godz. 13:30 przychodzi zespół detalistów, na 14:00 zespół hurtowników, a na 14:30 zespół reprezentujący browar (sala 307A)

Uwaga w dniach 14 i 15.10.2013 jestem na konferencji zajęcia z logistyki w tych dniach nie odbędą się

22.10.2012 zajęcia odbędą się w godzinach 11:45-14:45  w sali 12 i 14 D - symulacja gry

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

 

Seminarium dzienne III rok

wtorek 16:45-17:45 w 12D

 

Logistyka ćwiczenia

UWAGA zaliczenia poprawkowe z ćwiczeń z logistyki odbędą się w sesji poprawkowej 15.02.2013

godz.:12:00 w 12D

obowiązuje materiał z pozycji:

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

grupa 15

symulacja gry piwnej odbędzie się 25.10.2012 w godzinach 11:45-14:45 w sali 210 CKU (nowy budynek)

grupa 16

symulacja gry piwnej odbędzie się 22.10.2012 w godzinach 10:45-13:45 w sali 9J

grupa 17

symulacja gry piwnej odbędzie się 24.10.2012 w godzinach 12:45-15:45 w sali 1P

grupa 18

symulacja gry piwnej odbędzie się 29.10.2012 w godzinach 10:45-13:45 w sali 9J

Grupa 15 - reorganizacja zajęć z ćwiczeń z logistyki - zajęcia odbędą się 8, 15, 22, i 29 listopada w godzinach 11:45-13:15 (po 2 godziny lekcyjne) w SALI 210A

 

zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych.

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA PRZEDOSTATNIE ZAJĘCIA CZYLI DO 7.12.2012

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

 

 

Sieci i łańcuchy logistyczne

grupa 17 PiPL II NE licencjat

18.10.2012 zajęcia odbędą się w godzinach 13:30-16:30 w sali 2E - symulacja gry

25.10.2012 zajęć nie będzie

pozostałe terminy zgodnie z planem zajęć

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

 

Seminarium dzienne III rok

środa 14:00-14:45 w 12D

 

Zaoczne - niestacjonarne UE Wrocław

Zarządzanie procesami - wykład

grupy 2-8 II rok NE II stopień (magisterskie)

Egzamin odbędzie się 3.02.2013 w sali : im. Stysia o godzinie 11:00 - test jednokrotnego wyboru na bazie rozdz. 2 skryptu Procesy i projekty logistyczne red. S. Nowosielski Wyd. UE Wrocław 2008

Rozdział ten stanowi kryterium poprawności odpowiedzi na pytania testowe - dlatego jest tak ważny. Jednak szersze zrozumienie tematu (kontekstu i tła - co ma zapewne wpływ na interpretację pytań) powinno odnosić się do literatury polecanej na wykładzie, w sylabusie oraz w opisie casu przerabianego na zajęciach laboratoryjnych:

Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996

Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007

Goldratt E., Cel II. To  nie przypadek. Mint Books Warszawa 2007

Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000

Ze względu na znaczna ilość uczestników będzie to egzamin pisemny obejmujący zakres materiału przerobionego na wykładzie

Materiał ten dotyczy:

1) Genezy podejścia procesowego literatura: Geneza podejścia procesowego w organizacjach artykuł dostępny na: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-procesami/wyklady.html

2) Business Process Reengineeringu - literatura: Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996,

3) Notacji modelowania procesów EPC i BPMN literatura: M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy Business Process Modeling Notation BPMN, btc 2007, R. Gabryelczyk, Aris w modelowaniu procesów biznesu, Difin 2006, notacje zawarte równiez w aplikacjach Aris Express Adonis, Msvisio wszystkie dostępne za darmo przynajmniej na okres próbny ze stron producentów.

4) Teorii ograniczeń w zarządzaniu procesami E. Godratta literatura: Goldratt E., Cel I. Doskonałość w produkcji. Mint books 2007 lub inne pozycje tego autora

5) Rachunku procesowego kosztów ABCosting - literatura: materiały na:http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/zarzadzanie-procesami/abc---rachunek-procesowy-kosztow.html oraz  Corbett T. Finanse do góry nogami MINT BOOKS Warszawa


 

 

Zarządzanie procesami - ćwiczenia

grupa 8 II rok NE II stopień (magisterskie)

 

Logistyka ćwiczenia

grupy 5,6,7 II NE magisterskie

UWAGA zaliczenia poprawkowe z ćwiczeń z logistyki odbędą się w sesji poprawkowej 15.02.2013

godz.:12:00 w 12D

obowiązuje materiał z pozycji:

Senge P., Piąta dyscyplina

Jokiel G., Badania nad efektywnością łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2011 (miesięcznik)

 

Zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych powyżej obszarów tematycznych

TERMIN ODDANIA REFERATÓW USTALA SIĘ NA PRZEDOSTATNIE ZAJĘCIA

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

 

SAN Ostrów Wlkp. SEMESTR ZIMOWY 2012/2013

Jestem w soboty na wszystkich zjazdach oprócz zjazdu nr 3

 

Seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Zarządzanie projektami - wykład

Przedmiot kończy się egzaminem testowym (test jednokrotnego wyboru) w sesji

Przykładowe pytania znajdują się na stronie:  www.procesy.ue.wroc.pl tam gdzie wszystkie materiały z wykładów

 

Logistyka zaopatrzenia - wykład specjalizacyjny

grupy ZL-N (1), ZL-N(2) II rok II stopień (magisterskie)

 

Koncepcja zarządzania - ćwiczenia

grupy Z4, Z5 I rok II stopień (magisterskie)

 

 

 

SEMESTR LETNI 2011/2012

UE Wrocław

Procesy wytwórcze i logistyczne laboratorium gr. 17, 18, 19 II NE LS (dzienne)

grupa 18 ZP

wtorek 9:10-10:55 sala 14D następne zajęcia kształtować się będą następująco:

13.03.2012 wtorek 9:10-10:55 sala 14D

19.03.2012 PONIEDZIAŁEK 13:05-14:35 (90 min -symulacja procesów wytwórczych 1) w 14 D

20.03.2012 wtorek 9:10-10:55 sala 14D

26.03.2012 PONIEDZIAŁEK 13:05-14:35 (90 min -symulacja procesów wytwórczych 2) w 14 D

27.03.2012 wtorek 9:10-10:55 sala 14D

3.04.2012 wtorek 9:10-10:55 sala 14D

17.04.2012 wtorek 9:10-10:55 sala 14D - termin oddania do oceny modeli procesów w notacji EPC lub BPMN

24.04.2012 wtorek 9:10-10:55 sala 14D - zaliczenie i wpisy ocen

 

grupa 19 ZP

wtorek 10:15 - 11:00 sala 14D

20.03.2012 oraz 27.03.2012 zajęcia zostaną wydłużone do 90 min i będą trwały od godz. 10:15 do 11:45 w 14D

poprzez to termin oddania do oceny modeli procesów w notacji EPC lub BPMN ustala się na 8.05.2012 a zaliczenie i wpisy ocen na 15.05.2012

grupa 17 PiPL

wtorek 12:15-13:00 sala 14D - dokładniejszy harmonogram zajęć ustalony 14.02.2012 przedstawia poniższa tabela:

  data PLIL 15 temat LWOR 15 temat  
1 7.02 1 godz. organiz      legenda:
2 14.02 1 godz. notacja EPC 2 godz. ABC/XYZ zaliczenie
3 21.02 1 godz. notacja EPC 2 godz. Komiwojager omówienie-oceny/wpisy
4 28.02 1 godz. notacja BPMN 2 godz. problemy optymalizacyjne  
5 6.03 1 godz. notacja BPMN 2 godz. MRP  
6 13.03 1 godz. notacje ćwiczenia 2 godz. Monte Carlo  
7 20.03 3 godz. symulacja1

 -

   
8 27.03 3 godz. symulacja2

 -

   
9 3.04 1 godz. termin oddania projektów zaliczeniowych 2 godz. Technologia grup  
10 17.04 2 godz.  oceny/wpisy      
11 24.04     1 godz.  sprawdzian zaliczeniowy  
12 8.05     2 godz.  oceny/wpisy  
13 15.05          
   suma 15 godz.   15 godz.    

 

Logistyka w organizacji wykład  gr. 17 PiPL II LS (dzienne)

wtorek 13:15-14:45 sala 14D

dokładniejszy harmonogram zajęć ustalony 14.02.2012 przedstawia  tabela widoczna powyżej

Procesy wytwórcze i logistyczne wykład (zaoczne)

Zajęcia

4.03.2012 Notacje modelowania procesów EPC i BPMN w 14D

1.04.2012 Notacje ćwiczenia w 002 Z1 (nowa sala komputerowa w budynku Z)

13.05.2012 Symulacja procesu wytwórczego w 004 Z1 (nowa sala komputerowa w budynku Z)

2.06 zaliczenia w 004 Z1 (nowa sala komputerowa w budynku Z) - zaliczenie na podstawie przedstawionego modelu wybranego procesu w notacji EPC czy BPMN w zespołach max 3 osobowych

powyższe zmiany sal są również wprowadzone do planu zajęć na stronie uczelni

 

Teoria ograniczeń w zarządzaniu organizacjami TOZO wykład gr. 8 I. MNZ (zaoczne)

 Zajęcia

4.03.2012 Symulacja procesów w 14D

1.04.2012 Symulacja procesów w 14D

22.04.2012 Łańcuch krytyczny w 206E

6.05.2012 Rachunkowość przerobowa 1 w 112O

20.05.2012 Rachunkowość przerobowa 2 w 108O

2.06.2012 zaliczenia w 112O

Zaliczenie ustne: 2/9 przeczytanych pozycji książkowych - ocena dostateczna; 4/9  - ocena dobra; 6+/9 - ocena bardzo dobra

Literatura:

1. Goldratt E. Cox J. Cel : doskonałość w produkcji : powieść Warszawa : Werbel, 2000

2. Goldratt E. Łańcuch krytyczny WERBEL Warszawa 2000

3. Goldratt E. Cel 2. To nie przypadek MINT BOOKS Warszawa

4. Corbett T. Finanse do góry nogami MINT BOOKS Warszawa

5. Senge P., Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy  Warszawa 2000

6. Bartalanffy L. Ogólna teoria systemów PWE, 1984

7. Ball P., Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, Insignis, Kraków, 2007

8. Develin K., Żegnaj, Kartezjuszu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

 9. Dolby R., Niepewność wiedzy, Amber, Warszawa 1998.

Informatyczne narzędzia modelowania procesów  III NE LNW gr. 1

zajęcia odbywają się w czwartek w godz. 16:00-17:30 w 14D z wykorzystaniem systemu SAP materiały merytoryczne na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sap.html

1 zajęcia 8.03; 2 zajęcia 15.03; 3 zajęcia 22.03; 4 zajęcia 29.03; 5 zajęcia 5.04 przeniesione na 19.04; 6 zajęcia  12.04

Seminarium dzienne III rok

Zapraszam na godziny konsultacji i dyżurów

Seminarium dzienne II rok

spotkania o 14:45 po wykładzie LwOr

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

Seminarium magisterskie (reaktywacja)

Zapraszam w terminach:

18.02 godz. 13:05-13:20;        4.03 godz. 17:20-17:35;        1.04 godz. 17:20-17:35;

21.04 godz. 14:50-15:15;        6.05 godz. 14:50-15:15;         13.05 godz. 14:50-15:15

2.06 godz. 13:50-14:15;

 

SAN Ostrów Wlkp.

 

Logistyka ćwiczenia

zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym: sieci łańcuchy logistyczne (mezologistyka); procesy logistyczny

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych poniżej obszarów tematycznych:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

 

Symulacja w sieciach logistycznych

 

Seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

Sieci i łańcuchy logistyczne

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/sillo-case-lancuchy.html

 

Zarządzanie Procesami logistycznymi

materiały dydaktyczne znajdują się na stronie: http://procesy.ue.wroc.pl/index.php/materialy-dla-studentow/procesy-wytworcze-i-logistyczne.html

 

We wrześniu 2008 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ukazał się skrypt

„Procesy i projekty logistyczne” pod red. prof. Stanisław Nowosielskiego

Publikacja ta ma za zadanie wspierać proces dydaktyczny realizowany przez zespół pracowników Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi na takich przedmiotach jak:

Ø      Zarządzanie logistyką

Ø      Zarządzanie procesami

Ø      Zarządzanie projektami

oraz innych przedmiotach specjalizacyjnych jak na przykład:

Ø      Controling procesów i projektów

Ø      Sieci i łańcuchy logistyczne 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do lektury.

 Więcej informacji o skrypcie na stronie wydawnictwa:

http://ksiegarnia.ue.wroc.pl/logistyka/22331,procesy_i_projekty_logistyczne.html

Strona poświęcona dla przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwem dla IV GN  Zarządzanie przedsiębiorstwem dla  IV GN

 

SEMESTR ZIMOWY 2011/2012

UE Wrocław

 

LOGISTYKA - Studia doktoranckie XIV Edycja

14.01 godzina 9:00-10:30 sala 10A pojawiają się zespoły Detalista1, Hurtownik1 i Browar1

14.01 godzina 10:45-12:15 sala 10A pojawiają się zespoły Detalista2, Hurtownik2 i Browar2

15.01 godzina 9:00-12:15 pojawiają się wszyscy uczestnicy

Materiały dla zespołów:

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

Podział na zespoły - w niniejszym pliku

 

Zarządzanie Projektami dla grupy  16  i 17  II NE stacjonarnych (dziennych) LS

Laboratorium 3 Projekt Koncert 3.1A

gr. 16 środa 13:00-13:45 w 14D zaliczenie odbędzie się:

gr. 17 środa 15:30-16:15 w 14D zaliczenie odbędzie się:

Zarządzanie projektami  laboratoria dla II roku wieczorowego grupa 01 Pipl i Zp LNW

środa 19:00-20:30 w 14D zaliczenie odbędzie się:

zajęcia zblokowane po 90 min. i prowadzone naprzemiennie z wykładem wg poniższego harmonogramu

28.09  1 laboratorium w 14D
5.10  2 laboratorium w 14D
12.10  1 wykład w 102E
19.10  3 laboratorium w 14D
26.10 2 wykład w 102E
9.11  4 laboratorium w 14D
16.11 3wykład w 102E
23.11 5 laboratorium w 14D
30.11 4 wykład w 102E
7.12 6 laboratorium w 14D
14.12 5 wykład w 102E
21.12 7 laboratorium w 14D
4.01 6 wykład w 102E
11.01 8 laboratorium w 14D
18.01 7 wykład w 102E

Sieci Łańcuchy logistyczne wykład do wyboru 3 rok LS gr. 17 Pipl

zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 14:30-15:15 wykład oraz 15:15-16:00 laboratorium w sali 28J

z wyjątkiem 6.10.2011 kiedy to na 14:30 przychodzi zespół detalistów, na 15:00 zespół hurtowni, na 15:30 zespół browaru

oraz 13.10.2011 kiedy zajęcia zostaną przedłużone do 17:30 aby zdążyć z symulacją gry piwnej

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

Logistyka ćwiczenia

grupy 2,3,5 MNZ

zajęcia wg planu zajęć; zaliczenie wg kryterium omówionego na pierwszych zajęciach

Termin oddania referatu (najlepiej w wersji papierowej-drukowanej na przedostatnich zajęciach ćwiczeniowych

wytyczne do referatu

Referat powinien dotyczyć zarządzania wybraną organizacją oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych poniżej obszarów tematycznych:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

Termin oddawania referatów do 17.12.2011

Ze względu na brak jakichkolwiek alternatywnych sal zajęcia z symulacją gry odbędą się w dotychczasowo przydzielonych przez Dział Nauczania salach z planu zajęć

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

 

Zarządzanie procesami laboratorium

grupy 2,3 MNZ

zajęcia wg planu zajęć; zaliczenie wg kryterium omówionego na pierwszych zajęciach

zajęcia ZPR laboratorium dla grupy 2 II MNZ z dnia 15.10.2011 zostały przeniesione na 9.10.2011 godz. 11:30-13:00 do sali 207A

zajęcia ZPR laboratorium dla grupy 3 II MNZ z dnia 27.11.2011 zostały przeniesione na ....... godz. 15:00-16:30 do sali ......

Case study Serwis

 

Seminarium licencjackie dzienne

środa 14:00-14:45 w 120D

Polecana literatura z dziedziny logistyki

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest opracowanie rozdziału 1. (teoretycznego) oraz rozdziału 2 (przedstawiająca podmiot badany) pracy licencjackiej - rozdział 1. powinien być złożony do listopada 2011 a oba rozdziały na 70% do 23.12.2010 - tak aby mógł przeczytany przez promotora i poprawiony przez autora wg podanych wskazówek do 18.01.2011

wytyczne do referatu

 

SWSPiZ Ostrów Wlkp.

Zarządzanie projektem

Przedmiot kończy się egzaminem testowym (test jednokrotnego wyboru) w sesji

Przykładowe pytania znajdują się na stronie:  www.procesy.ue.wroc.pl tam gdzie wszystkie materiały z wykładów

Logistyka ćwiczenia

zaliczenia wg uzgodnień na zajęciach dla osób ubiegających sie o oceny wyższe przewidziany jest referat w zakresie tematycznym: sieci łańcuchy logistyczne (mezologistyka); procesy logistyczny

Referat wg poniższych wytycznych ma dotyczyć własnych doświadczeń i obserwacji w organizacjach gospodarujących oraz wpisywać się w jeden z trzech określonych poniżej obszarów tematycznych:

1) Marketing a logistyka

2) Logistyka sieci i łańcuchów dostaw

3) Procesy logistyczne

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

materiały dla grupy Detalista

materiały dla grupy Hurtownia

materiały dla grupy Browar

 

Symulacja w sieciach logistycznych

 

Seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTR LETNI 2010/2011

UE Wrocław

Procesy wytwórcze i logistyczne laboratorium gr. 19 III NE LS (dzienne)

odbywają się w sali 318A1 wg planu zajęć; grupy podzielone są na zespoły laboratoryjne, z których pierwsze (nazwiska z początku listy obecności od A do L włącznie) przychodzą w tygodnie nieparzyste, a drugie (nazwiska z końca listy obecności od M do Z włącznie) w tygodnie parzyste

Wykaz tygodni nieparzystych i parzystych poniżej:

Laborat.

tygodnie nieparzyste (czwartki)

Laborat.

tygodnie parzyste (czwartki)

0

17.02 organizacyjne

0

17.02 organizacyjne

1

4.03

1

24.02

2

17.03

2

10.03

3

31.03

3

24.03

4

14.04

4

07.04

5

28.04 (odrobione 20.04)

5

05.05

6

12.05

6

19.05

7

26.05 zaliczenia

7

02.06 zaliczenia

 

SAP - Zintegrowany system zarządzania Wykład i laboratorium gr. 17 III NE LS (dzienne)

odbywają się w sali 14D wg planu zajęć; grupy podzielone są na zespoły laboratoryjne, z których pierwsze (nazwiska z początku listy obecności) przychodzą w tygodnie nieparzyste, a drugie (nazwiska z końca listy obecności) w tygodnie parzyste

Wykaz tygodni nieparzystych i parzystych poniżej:

Laborat.

tygodnie nieparzyste (wtorek)

Laborat.

tygodnie parzyste (wtorek)

0

15.02 organizacyjne

0

15.02 organizacyjne

1

1.03

1

22.02

2

15.03

2

8.03

3

29.03

3

22.03

4

12.04

4

05.04

5

10.05

5

19.04

6

24.05

6

17.05

7

7.06 zaliczenia

7

31.05 zaliczenia

proponowane godziny to 14:00-16:15

SAP - Zintegrowany system zarządzania Wykład do wyboru gr. 01 pipl III NE LNW (wieczorowe)

odbywa się w sali 14D w środy o godz. 17:30-19:00 Wymiar godzinowy to 20 godz. dydaktycznych dlatego ostatni merytoryczny wykład odbył się 20.04.2011

Ostatni wykład odbędzie się 1.06.2011 na którym przewidziano zaliczenia na podstawie przydzielonych zadań zaliczeniowych dla 2 osobowych zespołów studenckich

(osoby, którym nie przydzielono zadań zgłoszą się po nie w terminach konsultacji)

 

Informatyczne narzędzia zarządzania projektami (INZP) II NE MNZ (zaoczne 2 stopień)

w sali 107O wg planu zajęć

UWAGA zajęcia z dnia 20.03 godz. 8:00-9:30 zostały przeniesione na 9.04 godz. 9:45-11:15 w 107 O (zamiast przeniesionego wykładu  WW 1 Z PiPL Strategiczna Karta Wyników)

Teoria ograniczeń w zarządzaniu organizacjami (TOZO) I NE MNZ (zaoczne 1 stopień)

w sali 120A wg planu zajęć SYLABUS

Zaliczenie na zasadzie ustnego kolokwium 4.06.2011

 

Seminarium licencjackie Dzienne

czwartek 16:00-16:45 w 12D

Zaliczenie w semestrze 4 będzie w oparciu o referat - plan minimum

lub rozdział 1. pracy licencjackie - plan maksimum

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

POLECANA LITERATURA (dla wielu obszarów tematycznych :)

 

Seminarium licencjackie Wieczorowo

środa 16:00-17:30 w 12D

Polecana literatura z dziedziny logistyki

Warunkiem zaliczenia semestru letniego jest opracowanie Całej pracy licencjackiej prac powinna być złożona najpóźniej do 25.05.2011 - tak aby mógł przeczytany przez promotora i poprawiony przez autora wg podanych wskazówek do 01.06.2011

 

Seminarium mgr USM

Grupa osób, które nie obroniły pracy do tej pory

Na spotkania zapraszam w godzinach konsultacji lub dyżuru można też umówić się indywidualnie mailem mam trochę zajęć na studiach zaocznych - można w tych dniach umówić się ze mną na uczelni

SWSPiZ Ostrów Wlkp.

Zarządzanie procesami ćwiczenia

Case Study Serwis

Seminarium licencjackie (SWSPiZ Ostrów Wlkp.)

wytyczne do referatu

Polecana literatura z dziedziny logistyki

Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji - wykład specjalizacyjny

Zaliczenie wykładu: Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji dla grup w Ostrowie Wlkp.

odbędzie się na ostatnim zjeździe 25.06.2011 - forma ustna materiał do opanowania to rozdział 1 skryptu „Procesy i projekty logistyczne” pod red. prof. Stanisław Nowosielskiego

 

 

 

Logistyka, Sieci i łańcuchy logistyczne - Gra piwna

Opis gry

Przykładowe pytania

Materiały merytoryczne do Gry piwnej

 

 

 

PRZYKŁADY, ZADANIA, KONSPEKTY

przypadki dotyczące zarządzania procesami - patrz str http://procesy.ue.wroc.pl