stronagłówna

informacje dla studentów

aktualności

prywatnie

cv

publikacje

 

Zawodowo

Zainteresowania zawodowe

Curriculum vitae

Formularz do „Katalogu przedsiębiorstw odzieżowych zainteresowanych współpracą w dziedzinie świadczenia usług przerobu uszlachetniającego”

Raport: "Analiza potencjału przemysłu tekstylnego Dolnego Śląska" 2002

Badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw włókienniczych i odzieżowych Dolnego Śląska

Raport z badań nad strategiami zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwach przemysłowych

Wykaz ważniejszych publikacji

 

Zainteresowania zawodowe

 Obecnie finalizowana jest praca doktorska nt. "Strategie zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwach przemysłowych"

Zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach z dziedziny logistyki zarówno wejścia jak również innych procesów w przedsiębiorstwie. obecnie rozwijany jest projekt wdrożenia systemu SAP R/3 w ramach której doskonalone są umiejętności w dziedzinie obsługi i konfiguracji modułu SD (Sprzedaż i Dystrybucja).

Kilkuletni okres prowadzenia zajęć dotyczących wielu obszarów przedsiębiorstwa, jak również uczestnictwo w wielu projektach badawczych sprawiło, że dobrze znane jest mi tematyka związana z :

bulletanalizą finansową przedsiębiorstwa,
bullettworzeniem biznes planów,
bulletzarządzaniem zespołami oraz procesami,
bulletoraz wieloma syntetycznymi koncepcjami zarządzania jak BPR, Logistyka, TQM, Controlling, Lean Management itd.

 

Temat badawczy i obszar zainteresowań autora (po zakończeniu pracy doktorskiej):

 Temat: Procesy logistyczne dystrybucji w aspekcie zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning)

 Uzasadnienie wyboru tematyki badań:

Dynamiczny rozwój informatyki oraz sprzętu komputerowego jest zjawiskiem zauważalnym. Nie można więc ignorować jego wpływu na sferę biznesu. Systemy zintegrowanego zarządzania klasy ERP wydają się być koniecznością w przedsiębiorstwach XXI w. Choć obecnie na rynku znajduje się wiele produktów o coraz doskonalszych możliwościach i parametrach użytkowania to jednak wdrożenie i efektywne wykorzystanie tych narzędzi w praktyce niesie ze sobą wiele problemów. Pojawiają się one na etapie:

a)           identyfikacji  potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa – dotyczą to głównie przystosowania istniejącego pakietu oprogramowania do specyficznych wymogów klienta;

b)           wdrożenia oprogramowania – najczęściej są to problemy z testowaniem spójności oprogramowania skonfigurowanego pod indywidualne potrzeby klienta w różnych modułach pakietu;

c)           eksploatacji oprogramowania – kiedy okazuje się, że pojawiają się nowe potrzeby klienta ze względu na zmiany dostosowawcze do turbulentnego otoczenia firmy, do których należy przekonfigurować oprogramowanie co w wielu przypadkach jest bardzo trudne.

Istnieje więc potrzeba lepszego dostosowania oprogramowania do potrzeb biznesu, a nie, jak to dzieje się czasami w praktyce, dostosowanie sposobów działania do możliwości jakie oferuje posiadane oprogramowanie.

Badania mają więc na celu z jednej strony ustalić jakie zapotrzebowanie zgłaszają przedsiębiorstwa przemysłowe na oprogramowanie sfery dystrybucji, a z drugiej jakie  możliwości oferują dostępne na rynku pakiety programowe klasy ERP. Zidentyfikuje to kierunki rozwoju tego typu oprogramowania w sferze dystrybucji przedsiębiorstw.

 Cele:

     Główny:

     Wyznaczenie podstawowych kierunków rozwoju systemów dystrybucji i związanych z tym wymogów dla oprogramowania wspierającego ta sferę w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

      Pomocnicze:

  1. Identyfikacja problemów pojawiających się na etapie projektowania, wdrażania oraz eksploatacji oprogramowania wspierającego sferę dystrybucji  w przedsiębiorstwach przemysłowych.
  2. Określenie stopnia wykorzystania przez przedsiębiorstwa możliwości jakie oferuje system ERP w obszarze dystrybucji.
  3. Identyfikacja i ocena wpływu zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP na efektywność gospodarowania sferą dystrybucji.

Stronę odwiedziłogości