Strategie zaopatrzenia

strona główna

Na niniejszej stronie zamieszczony jest plan RAPORTU z badań nad strategiami zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwach przemysłowych. Całość raportu można ściągnąć pobierając plik (1,2 MB)

Plan pracy

 

Podziękowania …………………………………………………………………………….… 5

 

1. Założenia i hipotezy badawcze ........................................................................................... 6

1.1.  Determinanty podejścia strategicznego w zarządzaniu

zaopatrzeniem materiałowym .............................................................................................. 6

1.2.  Modelowe ujęcie opcji strategicznych w obszarze zaopatrzenia

materiałowego  przedsiębiorstwa ....................................................................................... 8

1.3. Potencjał strategiczny w sferze zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstw ....................... 9

 

2. Opis populacji badanych przedsiębiorstw ....................................................................... 11

 

3. Organizacja służb zaopatrzenia ....................................................................................... 22

3.1. Nazwa służb zaopatrzenia ................................................................................................ 22

3.2. Przedmiot działalności służb zaopatrzenia materiałowego .................................................. 22

3.3. Umiejscowienie służb zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ............. 25

3.3. Przygotowanie służb zaopatrzenia pod względem zasobów ............................................. 25

3.3.1. Wyposażenie techniczne ......................................................................................... 25

3.3.2. Zasoby kadrowe ................................................................................................... 27

3.3.2.1. Poziom wykształcenia pracowników zaopatrzenia ........................................ 29

3.3.2.2. Znajomość języków obcych ........................................................................ 29

3.3.2.3. Staż pracy ................................................................................................... 30

3.3.2.4. Ocena lojalności i zaangażowania pracowników zaopatrzenia ....................... 31

3.3.2.5. Wynagrodzenie ........................................................................................... 32

3.3.2.6. Podsumowanie zasobów kadrowych ........................................................... 35

3.3.3 Zasoby finansowe przeznaczone na zakupy materiałowe .......................................... 35

 

4. Kierowanie sferą zaopatrzenia materiałowego ............................................................ 37

4.1. Charakterystyka kierowników służb zaopatrzenia .......................................................... 38

4.2. Pozycja kierownika służb zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie .................... 40

4.3 Podnoszenie kwalifikacji przez kierowników zaopatrzenia ............................................... 42

4.4. Strategiczne aspekty kierowania zaopatrzeniem materiałowym ........................................ 44

4.5. Certyfikaty jakości wg norm ISO .................................................................................. 45

4.6. Rola służb zaopatrzenia ................................................................................................. 47

 

5. Marketing zakupów mix ............................................................................................... 48

5.1. Przedmiot zakupu ......................................................................................................... 48

5.1.1. Głębokość przetwarzania ...................................................................................... 48

5.1.2. Identyfikacja materiałów strategicznych ................................................................. 53

5.1.3. Wpływ służb zaopatrzenia na procesy wprowadzanie nowych

materiałów, substytutów materiałowych oraz standaryzacji

i unifikacji materiałowej ........................................................................................ 55

5.1.4. Wybór parametrów sterowania zakupami i zapasami materiałowymi ........................ 57

5.1.4.1. Wykorzystanie formuł rachunku optymalizującego ........................................... 58

5.1.4.2. Just in time ...................................................................................................... 60

5.2. Źródło zakupu ................................................................................................................ 62

5.2.1. Wpływ położenia geograficznego dostawcy na zaopatrzenie materiałowe ................. 62

5.2.2. Preferencja stałych lub zmiennych dostawców ......................................................... 64

5.2.3. Ocena i klasyfikacja dostawców ............................................................................. 66

5.2.4. Alternatywne źródła dostaw .................................................................................... 69

5.2.5.  Poziom współpracy z dostawcami .......................................................................... 71

5.2.6. Szczebel podejmowania decyzji wyboru strategicznych dostawców ......................... 75

5.3. Cena nabycia .................................................................................................................. 76

5.3.1. Specyfika polityki cen nabycia ................................................................................ 77

5.3.2. Analiza i kształtowanie poziomu cen nabycia ........................................................... 79

5.4. Komunikacja z otoczeniem ............................................................................................. 83

5.4.1. Źródła informacji o rynkach zaopatrzeniowych ........................................................ 84

5.4.2. Promocja zakupów ................................................................................................. 85

5.4.3. Potrzeba intensyfikacji promocji zakupów i kształtowania wizerunku firmy ............... 90

 

6. Opinie respondentów na temat uwarunkowań rozwoju zarządzania w

przedsiębiorstwie ........................................................................................................... 93

6.1. Główne problemy w sferze zaopatrzenia ......................................................................... 93

6.2. Potencjalne obszary poprawy wyników firmy ................................................................. 96

  

7. Strategie zaopatrzenia badanych przedsiębiorstw przemysłowych ............................. 98

7.1. Strategie tworzenia łańcuchów dostaw przez firmy flagowe - grupa S1 ........................... 98

7.2 Strategie wykorzystania siły korporacji – grupa S2 ........................................................ 103

7.3. Strategie aktywnego kształtowania elementów marketingu zakupów mix - grupa S3 ...... 109

7.4. Przedsiębiorstwa o niewykorzystywanym potencjale strategicznym

w sferze zaopatrzenia materiałowego - strategie „snu zimowego” – grupa S4 ................ 116

7.5. Przedsiębiorstwa bierne w strategicznej sferze zaopatrzenia materiałowego

(rola „kamerdynera” - usługowa funkcja zaopatrzenia materiałowego) – grupa S5 ........ 120

7.6. Taktyka „łapania brzytwy” - zdeterminowana przez krytyczną

sytuację finansową przedsiębiorstwa - grupa S6 .......................................................... 122

7.7. Strategie przedsiębiorstw z grupy wiodącej .................................................................. 124

  

8. Literatura ……………………………………………………………………...……. 125

Odwiedzało ta stronę już gości