Wykaz ważniejszych publikacji

strona główna

  1. Stosowanie metod optymalizacyjnych w zarządzaniu zaopatrzeniem Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1/1999; s. 4-7
  2. Rola służb zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce  w „Strategie przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym w Polsce” pod redakcją J. Czupiała Wyd. AE Wrocław 2000 s. 39-48.
  3. Ocena oddziaływania firmy zarządzającej NFI w opinii podporządkowanych spółek Przegląd Organizacji 4/2000 str. 6-11. – współautorstwo z prof. dr hab. Berem Hausem.
  4. System informacyjny spółek w ocenie NFI w „Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym” pod redakcją prof. dr hab. Jana Duraja Łódź-Nałęczów 2000 – współautorstwo z prof. dr hab. Berem Hausem.
  5. Logistyka w zarządzaniu ponadorganizacyjnym Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej SK 4.Częstochowa 2000. s. 154-159. - Materiały Konferencyjne „Kompleksowe zarządzanie logistyczne – total logistic management” Ustroń 5-7 październik 2000.
  6. Zintegrowany model zasilania przedsiębiorstwa Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 928 Pt. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja Pod redakcją: H. Jagody, J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE Wrocław 2002, PL ISSN 0324-8445, str. 367-371,

  7. Bariery rozwoju logistyki w przedsiębiorstwach przemysłowych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 940 Pt. Stan i Perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku Pod redakcją: R. Krupskiego, J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE Wrocław 2002, PL ISSN 0324-8445, str. 380-386;

  8. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Studium przypadków pod redakcja G. Osbert-Pociechy, Wydawnictwo AE Wrocław 2002, ISBN 83-7011-562-4 ; Studia przypadków